DELA

Falsk marknadsföring om ”lokal” el

Några funderingar kring försäljningen av åländsk vindkraftsel.

Jag skall börja med att jag i princip är positiv till vindkraft, vilken är en förnyelsebar energikälla, även om den inte är perfekt.

Man har tidigare gått ut och sålt specifik grön el från lokal vindkraft till lokala företag och myndigheter, något som har emottagits väldigt positivt. Man kan då använda elbilar laddade med lokalproducerad el, något som har både ett miljövärde och ett marknadsföringsvärde.

Nu när vi har en elkris och elproducentrna granskas i sömmarna visar det sig att vi egentligen inte alls har någon ”lokalproducerad grön el”? Allt matas tydligen in på samma nät och leverantörerna kan inte skiljas åt. Du får den el som finns, den kan vara producerad av olja, kol, kärnkraft eller vind. Priserna regleras på en gemensam ”elbörs” där all el har samma pris oberoende av hur den produceras. ”Lokalproducerad” är en sifferexcersis utförd av elproducenten för att kunna sälja det under epitetet lokalproducerad.

Jag skulle kalla detta en hög nivå av, kanske rentav olaglig, form av falsk marknadsföring.

Detta beteende av elproducenterna kommer att ligga all ny vindkraftetablering på Åland om foten, dels genom ett förlorat förtroende för branschen och dels genom att den enda direkta effekten Åland kommer att få av etableringen av nya vindkraftssatsningar är avkastning till investerarna samt kringeffekter för byggandet.

FUNDERSAM

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp