DELA

Åland behöver en politisk klimatkommission

Bara några månader efter att Hållbart Initiativ flydde från sitt angelägna uppdrag att arbeta för klimat och miljö, dristar sig representanter för det tidigare regeringspartiet till att med jämna mellanrum rikta kraftig kritik mot det kvarvarande regeringsblocket. Nu påstås det till och med att viljan att arbeta för en trovärdig klimatpolitik helt försvunnit.

Efter mina drygt tre månader med utvidgad ministerportfölj, undrar jag fortfarande varför Hållbart Initiativ under sina tre år i regeringen gjorde så lite konkret för att Åland ska kunna uppnå de uppställda klimatmålen. Till exempel saknar det knappa underlaget för förverkligande av en klimatlag – HI:s stora politiska nummer – tyvärr varje form av konsekvensanalys. Sistnämnda analyser måste ingå i varje form av seriös lagstiftning och särskilt i detta fall där målsättningarna för att minska utsläppen fram till år 2030 är ytterst ambitiösa:

– 80 procent lägre totala växthusgasutsläpp (exklusive extern sjöfart) jämfört med år 2005.

– 50 procent lägre växthusgasutsläpp från vägtrafiken jämfört med år 2005.

– 100 procent av elanvändningen kommer från fossilfria energikällor.

– Ingen fossil uppvärmning av byggnader.

– Skärgårdsfärjorna ingår (all annan sjöfart är exkluderad).

När vi till nämnda ambitioner lägger till att Åland ska vara klimatneutralt år 2035, inser de flesta att vi talar om enorma investeringar för den nödvändiga omställningen. Enbart satsningarna på elnätets kapacitet och de nya färjorna inom skärgårdstrafiken handlar om hundratals miljoner euro. Det kommer att krävas ett sällan skådat politiskt mod och handlingskraft.

Det kommer även att krävas en långsiktig politisk enighet om att ta tillvara de möjligheter som den havsbaserade vindkraften kan ge Åland i form av inkomster och helt ny sysselsättning. Pengar som blir helt avgörande för hur snabbt och hållbart omställningen av samhället kan ske. Det är i ljuset av sistnämnda smått tragiskt att Hållbart Initiativ valt att göra politik av det nödvändiga klimatarbetet istället för att bidra till en långsiktig, strategisk och sektors-övergripande klimatpolitik för Åland.

Eftersom detta politikområde sist och slutligen handlar om allas vår överlevnad, är det hög tid att Åland får en politisk klimatkommission som säkerställer att klimat-arbetet fortsätter oavsett politiska nycker och byte av regeringsunderlag. Här bör alla seriösa partier välja sina representanter med största omsorg.

HARRY JANSSON (C), VICELANTRÅD, HUVUDANSVARIG MINISTER FÖR KLIMAT- OCH ENERGIFRÅGOR

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp