DELA

Faktaresistens går att bota

Centerns Runar Karlsson (R.K) tar i en insändare upp allt från regionalpolitik och tips på hur Mariehamn ska öka sin inflyttning och centraliseringsgrad till befolkningsdata.

Ideérna R.K. för fram gällande satsningar i glesbygden kunde vara hämtade från nuvarande landskapsregerings handlingsprogram. Här kan nämnas nytt färjtonnage, satsning på gästhamnsturism, ökat stöd för skärgårdsbutiker, utvecklingsstöd till vårt näringsliv, utveckling av Bommarsundsområdet, fiskevårdssatsningar, företagsgarantier, brorenoveringar, kortrutt.

Runar nämner även Orklafabriken och minns säkert hur landskapsregeringen med bra hjälp av flera andra aktörer skapade förutsättningar till en säkrad lokalproduktion. För visst är det mer produktivt att lägga skattepengar på åtgärder som genererar arbetsplatser o skatteintäkter än på onödig administration och byråkrati?

Vi vill dock komma med några viktiga tillrättalägganden gällande R.K.:s befolkningsanalys.

Ålänningarna blir allt fler, men det som speciellt politiker behöver ta höjd för är den demografiska utvecklingen och försörjningskvoten.

Ser vi hur dessa har utvecklats och vart de är på väg, krävs nog fler och större insatser än att som R.K. och Centern ösa på med mer skattemedel, som om det inte fanns en morgondag.

Därför behöver vi skapa strukturer som är mer kostnadseffektiva och mer tåliga mot det konstanta och stora investeringsbehovet. Då räcker ålänningarnas skattepengar längre. RK får gärna berätta hur mycket han är beredd att höja ålänningarnas kommunalskatter.

Att lägga ner en kortruttssatsning som mångt o mycket initierats av Centern själva, visar bara än en gång, att hela Åland ska leva för vissa bara är tomma ord.

JOHN HOLMBERG

LAGTINGSLEDAMOT (LIB)

MIKAEL STAFFAS

LAGTINGSLEDAMOT (LIB)