DELA

Fakta istället för wienerschnitzel

Centerns ordförande kritiserar landskapsregeringen, vilket ibland kan vara motiverat men för den som följt debatten en längre tid så kan bara konstateras att de alternativa förslagen från centern sida är väldig få, medan kritiken konstant är högljudd. Istället ägnar man sig åt charmturnéer och skriver en massa stilistiskt fina reklamtexter om allt från winerschnitzlar till till pilgrimsleder. Inget ont i de, men de verkliga problemen blundar man för och sopar under mattan när det gäller kommunerna och dess framtid.

1. Historiskt har landskapsregeringen alltid givit pengar till kommuner i svårigheter, men med ett strukturellt underskott om 20–25 miljoner så är inte det längre möjligt. Vad är Centerns lösning?

2. Genom åren med till största delen centerstyre har befolkningen i skärgården minskat sedan 60–70-talet från 3 783 innevånare till dagens 2 131. Trots det vill Centern fortsätta med samma regionalpolitik och kommunindelning.

3. På 50-talet var antalet grundskolor 59. På 70-talet var antalet 34 för att i dag vara nere på 20 + högstadier. En hård centralisering har skett trots centerns politik om decentralisering.

4. Istället för att ha egen skattekraft så är många kommuner helt beroende av att någon annan (LR-andelar) betalar för servicen. Ja, det har gått så lång att finansiering med landskapsandelar kan vara upp över 60 procent . Var går gränsen för centern?

5. Den demografiska utvecklingen i ett flertal kommuner går inte att blunda för. Andelen äldre blir bara större och större samtidigt som försörjningsbördan växer på den arbetsföra befolkningen. Ett faktum som redan konstaterats men kommer att accelerera de närmaste 10-åren. Varför blundar Centern för denna utveckling?

6. Idag administreras 29 000 människor av cirka 150 olika politiska organ vilket är ineffektivt, rättsosäkert och skapar hinder för utvecklingen. Varför vill inte centern använda pengar till service och utveckling istället för administration?

7. Konsekvenserna av avfolkningen och den demografiska utvecklingen blir att det inte finns underlag för kommersiell verksamhet så som banker, post, affärer, med mera. Detta som en konsekvens av den förda regionalpolitiken som centern nu vill behålla.

Min förhoppning är att debatten om kommande kommunreform kan mogna och utgå från ovanstående fakta istället för känslor, antagande, skrämselpropagande och bytänk.

Jörgen Strand (M)