DELA

Fakta är bättre än skrämseltaktik, lib

Liberalerna för allmänheten bakom ljuset och bedriver skrämselpropaganda genom att lägga fram siffror och förslag som inte har någon förankring i verkligheten. För det första är siffran för de fastanställda som direkt berörs av de konkurrensutsatta färjelinjerna ca 50 till antalet (inte ett 100-tal) och av dessa har ca 10 möjlighet att gå i pension åren 2015-2016.
I fråga om personalen på norra linjen erbjuds de enligt lag möjlighet att övergå till det nya driftsbolaget. För anställda på södra linjen och för dem som inte önskar övergå, erbjuder landskapet omplacering ifall sådana lämpliga platser finns eller annars goda omställningsvillkor.
Mats Perämaa har i en skrivelse från Kumlinge kommun befarat att 19 personer i Kumlinge ska bli arbetslösa på grund av driftsprivatiseringen. Enligt de uppgifter landskapsregeringen har beräknas övertaligheten snarare bli närmare 4-5 personer. Linfärjorna ingår inte i upphandlingen utan är fortsättningsvis i landskapets regi. Att befara att kommunen skulle förlora 150.000 euro i skattinkomster finns det därför heller inte grund till.

Det är inte konstruktivt att kraftigt överdriva effekterna av beslutet om att konkurrensutsätta sjötrafiken. Driftsprivatiseringen av sjötrafiken är ett beslut som liberalerna både initierat, drivit på och inte i något sammanhang tidigare motsatt sig. Om lib nu har ångrat sig, bör man i lagtinget visa på alternativ till hur budgetbalansen kan förbättras eller föreslå direkta nedskärningar i turlistorna. Något sådant har vi inte sett röken av. Nu målar man i stället upp skräckscenarion om beslutets konsekvenser samtidigt som man söker lösningar för att begränsa marknaden som inte existerar.
Sjöfarten är en av de mest internationella näringar i världen. Ålänningar jobbar runt om i världen på olika rederier, vilka alla är viktiga arbetsplatser. Jag kan lova att alla partier på Åland slår vakt om jobben, men man måste också inse att vi nu lever inom EU och det är dessa upphandlingsregler som gäller. Trafikupphandlingarna är dessutom regelmässigt föremål för besvär i marknadsdomstolen.

Jag kan tillstå att jag inte är någon större tillskyndare av privatiseringar och är glad över att den diskussionen inte är aktuell i någon högre grad inom utbildning, hälso- och sjukvård eller social verksamhet. Men min syn på privatiseringar har under hela min tid som landskapspolitiker varit enligt tesen ”att inte privatisera av ideologiska skäl, men inte heller avstå att privatisera av ideologiska skäl om det finns konkreta vinster för skattebetalarna”. Inbesparingen i det fallet är över 3 miljoner årligen.
Inom sjötrafiken var det ett nödvändigt steg att ta för att undvika kraftiga nedskärningar i trafiken. Det är också en av många strukturomvandlingar som landskapsregeringen gått in för i syfte att skapa en bärkraftig ekonomi och samtidigt ha en levande skärgård med bra trafik. De treåriga turlistorna som nu fastställts hoppas vi att ska ge skärgårdsborna den stabila och långsiktiga trafik som man har önskat från kommunernas sida.
Camilla Gunell (S)
Lantråd