DELA

Facket har en viktig roll i ett välfungerande Åland!

Nu på morgonen lyssnar jag på svenska P1 där en ledande person berättar i arbetsgivarorganisationens Industrivärlden, om hur bra samarbetet med (s) nya ledaren Stefan Löfven är och vikten av goda förhandlingar och kollektivavtal.
För mig som tror på att ett samhälle mår bäst av den nordiska modellens trepartssamarbete; facket, arbetsgivarna och politiken är det skönt att höra. På Åland behandlas facket ofta som något som ”katten släpat in” och som är onödigt och besvärligt.
När man ser i backspegeln hur facket och personalen behandlas i våra medier nu senast i Skarven konflikten så är det sorgligt och beklagligt, tycker jag. Media är nog i detta en spegel av samhällets syn, och inte den neutrala part som man skulle önska, men media har också ett stort ansvar för hur vi människor uppfattar saker.
Båda tidningarna har framförallt i början av Skarvenkonflikten tydligt tagit ställning för arbetsgivarparten, i det här fallet Landskapsregeringen, såväl i ledare som artiklar.

Mot slutet har facket och personalens situation blivit beskrivet i något positivare och sakligare ordalag. Men i slutändan måste tidningarna ändå påstå att arbetsgivaren ”vunnit matchen”. Jag tycker aldrig att någon vunnit matchen när en part upplever att man varit tvungen att ta till drastiska konfliktåtgärder.
Facket har ett uppdrag som delvis är motstridigt mot arbetsgivaren men det gemensamma målet är att göra bra verksamhet. Den konfrontationspolitik som Trafikavdelningen och infrastrukturministern bedriver är inte konstruktiv. Facket har i den här konflikten inte varit så smidiga dom heller, men det är inte två jämbördiga parter som möts.
Arbetsgivaren har alltid större makt, i detta har Landskapsregeringen som arbetsgivare ett stort ansvar att samspela, samtala, lyssna, och ta vara på personalens och fackets stora kompetens. Vi vet att människor som blir sedda och uppskattade gör ett mycket bättre jobb än de som känner sig osynliggjorda genom t ex dålig information, blir illa behandlade genom att t ex bli uthängda i pressen som giriga när det gjort sitt jobb enligt de spelregler som satts upp.

NU är det dags för media att se facket som en viktig part i ett gemensamt arbete och för trafikavdelningen att inse att de är en arbetsgivare som ska bedriva en väl fungerande personalpolitik.
Mia Hanström (s)
Kumlinge