DELA

Facken försöker arbeta för jämställda löner

Jörgen Strand anser att jag till största delen fokuserar på honom som person i stället för sakfrågan i min insändare 31.7.07.
Jag tycker att jag försökte belysa lite hur vi har arbetat inom fackföreningsrörelsen och att vi arbetar oupphörligt med många frågor, inte bara lika löner, vilket vi naturligtvis skall fortsätta med. Men det finns också andra viktiga frågor som vi måste ta i beaktande och allt vi kräver räknar naturligtvis arbetsgivaren kostnad för.

Det är bra om JS tänker så, att ingen skall lönediskrimineras på grund av kön och att han ser det som en självklarhet att alla behandlas lika. Då hoppas jag att det gäller även nu lågavlönade outbildade kvinnor och inte bara kvinnor med högskoleutbildning.
Vi från vår sida är naturligtvis villiga att hjälpa till med att föra arbetet för jämställda löner framåt, men sist och slutligen är det fråga om ekonomi.
De små jämställdhetspotter ( 0,5 procent, 0,3 procent av totala lönesumman och liknande) som vi hittills lyckats framförhandla leder inte till några jämställda löner inom de närmaste tio åren.

Vi satsar
gärna på euro löner fram om procent så på den punkten är vi eniga med Jörgens Strand, nu ser fram emot mera pengar till förhandlingsbordet från arbetsgivarens sida till kommande förhandlingsomgång.
Ulla-Britt Dahl
Org.sekr. FOA-Å r.f.