DELA

Ett oacceptabelt beslut om chefslöner

Vi önskar på detta sätt klargöra Mariehamns socialdemokraters ståndpunkt i fråga om de löneökningar för förvaltningscheferna som förra stadsdirektören Barbara Heinonen tog på eget bevåg.

För det första ser vi med bestörtning på hur beslutet fattades. Underlaget är bristfälligt, processen är inte förankrad med den politiska ledningen, och det är taget vid en tidpunkt då den som är ansvarig inte längre kan ställas till svars.

Tidpunkten för beslutet är särskilt illa vald med tanke på en nyss avslutad budgetprocess där alla verksamheter tvingats till inbesparingar. Städningen i skolor och inom äldreomsorgen har dragits ner så att tillfälligt anställda med låga löner tvingats sluta, men chefernas löner höjs utöver de avtalsenliga förhöjningar som alla andra får nöja sig med. Det är helt oacceptabelt!

Beslutet äventyrar stadsdirektör Arne Selanders möjligheter till en god start på sitt ledarskap med det team han ska leda. Det skapar osämja och avundsjuka mellan enheter, och det kan få oanade konsekvenser för löneutvecklingen på andra poster. Konsekvenserna är negativa också för arbetsklimatet i Mariehamn, för respekt och tillit mellan anställda. Även den politiska ledningen och stadens regelverk drabbas av trovärdighetsproblem. Förvaltningsstadgan måste göras om så att detta inte kan hända igen.

Så här kan det inte gå till. Vi kräver att beslutet upphävs.

Mariehamns social­demokraters medlemsmöte

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp