DELA

Ett grundskott mot självstyrelsen

Finlands regering har nu enats om den överstora social- och hälsovårdsreformen i Finland. Det är inte alls bra när ett beslut som bara ska gälla rikets inre organisation kommer att påverka det självstyrda Åland på flera mycket avgörande sätt.

Det som hittills framkommit är att Åland på årsbasis förlorar cirka 15 miljoner euro. Den summan är ytterst osäker. Den kan vara både större och mindre, eftersom man i finansieringen av de 18 nya självstyrande rikslandskapens verksamhet övergår till progressiv statlig skatt från den kommunalskatt som i kommunerna har samma procentsats för alla. Därför är det inte beräkningsbart vad Åland förlorar på operationen.

Ännu allvarligare tycker jag att reformens påverkan på Ålands självstyrelse har! Hittills har lagtingets lagstiftningsbehörighet på det ekonomiska området omfattat ungefär en fjärdedel av samhällets finansiering genom beskattning. Den kommunala skattedelen har utgjort cirka 25 % av den totala beskattningen i landet. Självstyrelsen har haft denna beskattningsrätt i sin verktygsbox.

Nu i ett slag ska den progressiva statsbeskattningen ökas och den kommunala beskattningen ska minskas motsvarande. Då tappar självstyrelsen upp till hälften av sin egen beskattningsbehörighet. Detta är ett allvarligt grundskott mot Ålands självstyrelse.

I det pågående arbetet med det nya självstyrelsesystemet måste denna förändring få stort genomslag i diskussionen om hur Ålands grepp över beskattningen i landskapet ska utvecklas.

Roger Jansson (MSÅ), medlem i Ålandskommittén