DELA

Ett bilfritt centrum leder till en död stad

Alla de åtgärder som redan gjorts och görs för att begränsa och försvåra användandet av bil i centrala Mariehamn kommer att få förödande konsekvenser för centrum.

Det är lätt att lura sig att tro att de hinder mot nyttjande av bil i stadens centrum som redan gjorts och planeras skulle få positiva effekter på miljön, sanningen är snarare det motsatta.

Varje åtgärd som begränsar framkomligheten och tillgängligheten med bil i centrum leder obönhörligen till ett ökat behov av bilåkande för de allra flesta som bor i Mariehamn. Det är ingen ovanlig tankevurpa att tro att om man försvårar användandet av bil så skulle bilåkandet minska. Det här har man testa på ett flertal orter runt om oss med mindre lyckat resultat.

Vart efter centrumkärnan utarmas på affärsverksamheter som en direkt följd av den strypta tillgängligheten med bil så ökar behovet ytterligare för de boende att bege sig till omkringliggande köpcentran för att handla, detta sker och kommer fortsättningsvis att ske med bil.

Mariehamns geografiska placering gör staden än mer beroende av en god framkomlighet med bil. Redan idag bor det stora flertalet inte i centrum utan snarare söder om staden, det är även söderut som staden har potential att växa. Lägg därtill alla de som redan idag bor på Järsö och Nåtö och som i hög grad nyttjar sina bilar för att ta sig till och från jobb med mera antingen inne i centrum eller norr om staden.

Ingen skulle vara gladare än jag om fler hade möjlighet att bo i centrum av staden, detta önsketänkande skulle självklart ytterligare förgyllas om alla dessa även kunde både jobba och göra sina inköp innanför stadens gränser och än hellre i stadens absoluta centrum.

Men det är en vision och som bekant är det väldigt sällan som drömmar slår in.

Om staden tilläts växa rejält på höjden skulle förutsättningarna för att min dröm slår in öka rejält men inte heller då är det realistiskt att tro på ett livskraftigt centrum utan tillgänglighet med bil.

CONNY NYLUND

OBUNDEN SAMLING MARIEHAMN