DELA

Estonias vattentäta dörrar kan ha stått öppna

Med anledning av de senaste uppgifterna om Estonia och efter att ha hört Kaj Janssons uttalande i Ålands Radio, vill jag komma med några kommentarer.

Först det estniska påståendet att Estonia skulle ha kolliderat med en svensk ubåt. Jag var själv vid den tiden anställd vid svenska Försvarets Materielverk, ubåtsbyrån, med övergripande ansvar för skrov och skrovunderhåll/reparationer. Rimligtvis skulle jag ha blivit informerad om skador på en svensk ubåt men jag känner inte till något sådant fall. Dessutom kan jag säga att den skada, som visas på bilderna av Estonia inte kan ha orsakats av en svensk ubåt. Formen på fören på en svensk ubåt stämmer inte alls med skadan. Dessutom har en svensk ubåt en mängd känslig utrustning i fören och en kollision är något man till varje pris skulle undvika.

Däremot fanns det ett stort antal andra ubåtar i Östersjön vid den tiden med en nästan rak skarp för. Dels tyska och danska men speciellt ryska av ”Whisky”-klass, samma som U137, som gick på grund i Karlskrona skärgård. En sådan för är ganska okänslig för stötar och där finns ingen utrustning längst fram.

Enligt tillgängliga vittnesuppgifter hade passagerarna i stor utsträckning gått till sina hytter när två mycket kraftiga smällar hörs med en till två minuters mellanrum. Klockan var då omkring 00.02–00.05 (svensk tid). Hela fartyget skakade och den andra beskrivs som så kraftig att fartyget reste sig med fören och folk kastades mot skotten. Detta tolkades av några passagerare med erfarenhet av sprängning, som explosioner. På däck 1, hyttdäcket under bildäck, upptäckte passagerarna plötsligt att det kom upp vatten på durken (golvet). Finns det fler skador som inte upptäckts?

Beträffande Kaj Janssons uttalanden kan jag framföra följande: Genom kontakter med sjöfartsinspektionen i Malmö fick jag tillgång till dokumentation, som inte finns i den offentliggjorda rapporten. Bland annat kan man på bilder av bogvisiret se att visiret kanat sidledes på toppen av rampen, som fortfarande är stängd på vraket. Den har aldrig varit öppen men blivit lite deformerad upptill. Det finns också ekolodsbilder som visar visiret liggande vid fören på den sjunkna Estonia. Visiret bröts uppenbarligen loss när fartyget låg på sida och höll på att sjunka.

Vattnet som kom in genom hålet kan mycket väl ha fyllt hela fartyget. De vattentäta dörrarna kan nämligen ha stått öppna! Indikeringen på bryggan för de vattentäta dörrarna på Estonia var tvärtemot det normala. Rött indikerar normalt öppen dörr, på Estonia betydde det stängd dörr.

I en paniksituation kan befälet mycket väl ha öppnat i stället för stängt dörrarna. Haverikommissionen har inte redovisat någon undersökning av de vattentäta dörrarna! Alla utredningar visar att händelseförloppet inte stämmer med den offentliga rapportens påstående om att det var vatten på bildäck, som sänkte Estonia.

JAN GRÖNSTRAND