DELA

Estetik är viktigt i all stadsplanering

Nej Per-Arne Kling, ”estetiken” ska inte vara förbehållen endast dem som har råd med den. Stadsplaneringen i Lotsbergsområdet har genomgått en rad förändringar. Det första förslaget till stadsplan för området motsatte jag mig eftersom den planeringen enligt mig var en ”klassplanering” i den meningen att bara en del av de boende i området skulle ha fått havsutsikt.

Den nuvarande stadsplanen har en ambition att alla som bor i området ska ha havsutsikt. Det kanske inte lyckas till 100 procent men bra många har eller kommer att ha havsutsikt. De som byggt eller bygger i området är bolag eller bostadsrättsföreningar med olika målsättningar.

Stadens fastighetsbolag Marstad har byggt snygga hyresbostadshus i området. De är så snygga att en av mina borgerliga kolleger i stadsfullmäktige tyckte att de var lite för fina eftersom de inte såg ut som kommunala hyreshus.

Bostadsrättsföreningen har byggt en rad attraktiva bostadshus och privata entreprenörer har satsat på hus som optimerar möjligheterna med en vacker utsikt.

Stadsplanerna innehåller inte bestämmelser som reglerar byggherrens val av ägo- eller hyresbostäder. En majoritet i stadsfullmäktige frångick för rätt många år sedan en gammal princip i staden som gick ut på att alla tomter var lika värda. Marknadskrafterna gavs ett visst spelrum och numera är tomtpriset också beroende av efterfrågan och utbud.

Den aktuella tomten som Kling berör i sin insändare planerade Ömsen att tills rätt nyligen bebygga och tanken var att åtminstone en del av bostäderna skulle vara hyresbostäder. Tyvärr gav Ömsen upp den strävan och motiverade sin reträtt med ekonomiska motiv.

Det nu aktuella projektet verkar ha tillräckligt med kompetens och ekonomi bakom sig. Jag hoppas att det förverkligas eftersom det är bra för staden att det byggs och fler människor flyttar in.

Huruvida bostäderna hyrs ut eller bebos av dem som köper dem vet vi inte. Det är inte heller stadsplaneringens uppdrag att avgöra. Den socialdemokratiska samhällsmodellen bygger på blandekonomi. Privata och offentliga investeringar är inte varandras motsatser utan kan mycket väl samsas på samma marknad.

Om man politiskt befinner sig längre vänster- eller högerut kan detta vara svårt att acceptera. Som socialdemokrat har jag inte några problem i det avseendet.

BARBRO SUNDBACK (S)