DELA

Erbjuda trygga gång- och cykelvägar

Många politiker och näringslivet i Mariehamn ifrågasätter den högaktuella parkeringsnormen. Genom satsningar på cyklar och gångtrafikanter minskas behovet av utrymme för personbilar. Genom att underhålla gång- och cykelvägarna skapas förutsättningar för ett ökat nyttjande av dessa året om.

Denna vinter och speciellt den senaste veckan har problemet blivit uppenbart, vad gäller klimatförändringarnas påverkan och behovet av att förlägga resurser på en effektiv snöröjning och sandning.

Under den senaste veckan har den lätta trafiken på flera håll hänvisats ut i körbanan, som är tänkt för tyngre trafik, för att det är förenat med högre olycksrisk att beträda dåligt snöröjda och sandade utrymmen på trottoarer och cykelbanor.

Att erbjuda trygga gång- och cykelvägar för våra skolbarn året runt uppmuntrar till rörelse och fostrar samtidigt till att lämna bilen hemma även när de blir äldre. Behovet av parkeringsplatser reduceras och folkhälsan förbättras.