DELA

En tredjedel 65

65-plussarna uppgår snart till en tredjedel av den valbara befolkningen. Det är viktigt att denna åldersgrupps intressen och behov är företrädda på de politiska arenorna – kommunfullmäktigen och lagtinget. Då politiska beslut fattas ska man försöka få en bra och rättvis balans mellan de olika åldersklassernas intressen. Därför bör alla åldersgrupper vara någorlunda proportionerligt representerade.
Jag anser att 65-plussarna ska jobba politiskt tillsammans med övriga åldersgrupper. Något behov av ett särskilt pensionärsparti ser jag inte, men jag ser ett ökande behov av att 65-plussarna är politiskt aktiva. Vi är alltför pigga och alerta för att lägga av vid fyllda 65 år! Bästa ålderskolleger, rösta in kandidater från er egen åldersgrupp! Läs mera på min blogg www.kalle.ax.
Kalle Fogelström (S)
Lt nr 12
Stfm nr 541