DELA

En servicekommun = 16,5 % skatt

Antalet kommuner på Åland är ointressant, kommunernas inkomster och utgifter är däremot det som borde styra debatten.

Sammanslagningsivrarna skall här få lite hjälp!! Ett genomförbart förslag är att överföra de mest lagstyrda verksamheterna till en Åländsk Servicekommun, det sociala, utbildning och byggnadsinspektionen och andra smala myndigheter. Kommunal självstyrelse finns inte i egentlig mening inom dessa områden, man tappar mycket lite bestämmande.

Servicekommunen får beskattningsrätten och samtliga landskapsandelar, av dessa inkomster fördelas medel ut till kommundelsnämnderna i nuvarande kommuner enligt överenskomna nyckeltal, kommundelsnämndernas uppgifter kan man diskutera, hur mycket och vad som skall göras lokalt.

En kommunuppgiftsreform är så pass genomgripande för medborgarna så att alla partier efter valet borde sätta sig ner och på faktagrund hitta en organisation för ekonomisk samhällservice.

Som kort bas fakta för läsaren kan nämnas att kommunernas kostnadsökningar är lägre än landskapets och att den ”största kommunen” bränner mest pengar, för dom har mest att göra av med.

I sydvästra Finland steg kostnaderna rejält då kommunsammanslagningsdebatten gick som hetast, efter sammanslagningen skenade kostnaderna.

Ska vi göra om andras misstag eller ta på blåkläderna och bygga något Åländskt som passar oss.

Ingvar Björling