DELA

En röst på Gunell är inte en röst på miljön

I onsdagens Ålandstidning kan man läsa en längre artikel om EU-parlamentskandidaten Camilla Gunnel. Om och om lyfter Gunell sitt engagemang för miljön “Camilla Gunell brinner för miljön lyder rubriken på tidningens första sida och det är ju bra men…

Camilla Gunell har inte visat prov på sitt miljöengagemang under sin tid som minister i den nuvarande regeringen! Snarare tvärt om. Låt mig nämna några exempel.

När frågan om vårjakt på guding varit upp till behandling har minister Gunell valt att inte närvara när beslutet fattats, inte bara en gång utan flera! Självklart har detta varit ett taktiskt drag från nämnda minister och kankse rent av för hela den socialdemokratiska gruppens sida.

Nu kan de komma undan med att säga att jag var inte där oberoende om de hamnar i en diskussion i frågan med förespråkare eller motstådare till vårjakten. Smart drag kan tyckas, ynkligt tycker jag.

Upphandling av palmolja.

Ja, i mina öron klingar inte palmolja som om minister Gunell sätter miljön i första rummet. Men faktum är att Camilla var med och fattade beslutet om att landskapet skulle upphandla Neste Oils My Diesel som defakto inehåller palmolja.

Jo visst man kan försöka med undanflykter i stil med att det endast är en restprodukt man använder vid framställandet av Nestes “miljö” diesel. Fakta är ändå att detta bränsle innehåller betydande mängder palmolja helt oberoende av vad minister Gunell eller Neste själva väljer att kalla det. Samtidigt kan man nämna att framställandet av den lokalt producerade och förnyelsebara fiskrensbaserade dieseln enligt mina källor inte fått den uppbackning från Ålands nuvarande regering som de skulle behöva.

Den dieseln produceras lokalt av restprodukter från fiskindustrin och borde därmed vara behjärtansvärd för den som säger sig brinna för miljön. För det kan väl inte bli så mycket bättre än när det både är lokalt producerat och förnyelsebart?

I samma tidning som Gunells uppslag kan vi även läsa om kortrutten, ett annat projekt som är ett praktexempel på att Ålands nuvarande miljöminister kanske inte riktigt vurmar så mycket för miljön som hon själv hävdar. Bron till Gripö, exploatering av ön med vägar, färjfästen och dylikt är totalt huvudlöst.

Kortrutten är kanske den enda av de större satsningarna som den nuvarande landskapsregingen faktiskt lyckas genomföra under denna mandatperiod. Kosta vad det kosta vill både räknat i pengar och miljö.

Det är en klen tröst att Camilla Gunell varit med och utformat och formulerat diverse hållbarhets- och miljöprogam då de faktiska handlingarna uteblir. Det finns säkert flera goda skäl till att rösta på Gunell i eu- valet men miljön är tyvärr inte ett av dem.

CONNY NYLUND