DELA

En regering för hela den åländska skärgården

Regeringen och lagtinget har nu presenterat sin första Tilläggsbudget 2016. I den framgår bland annat viljan att gå vidare med kortruttsplanerna som färdigt utbyggd kommer att skapa bättre förutsättningar för hela den åländska skärgården.

De signaler, som landskapsregeringen visar genom sitt regeringsprogram och som kommer från lagtinget kan vara avgörande för de som står inför en framtida flytt ut till skärgården. De kan känna trygghet att trafiken kommer att utvecklas. Inte avvecklas, som stora delar av oppositionen för fram.

Möjligheter att med lägre driftskostnader skapa bättre trafik accepteras inte av oppositionen utan man vill stoppa framtidsinvesteringar i den åländska skärgården. Den politiska oppositionen är splittrad, till skillnad från regeringspartierna som är eniga. Störst splittring hittas inom det största oppositionspartiet. Några var för regeringsförslaget, några emot, någon lade ner sin röst och någon avvek från salen. Tydligt ledarskap inom oppositionen gick inte att spåra, i denna fråga heller.

Processen går nu vidare med att ta fram underlag. MKB har gjorts och funnits ute för påseende, både för östra som västra Föglö. Svårighet med tillräckliga resurser på avdelningen har dragit ut på tiden men förhoppningsvis skall den bristen blivit åtgärdad.

I övrigt så kommer vägbygget från Harparnäs till Karlby igång efter den 1 augusti, på Kökar. Nästa etapp är ny bro till Finnö. Arbetet med vägplan för östra Föglö pågår och lagtinget kommer att besluta om hamnplats i höst.

Den nya regeringens Nya Tag kan inte bättre illustreras, de skapar nya vägar och broar i det åländska landskapet.

Mikael Staffas

Liberal lagtingsledamot