DELA

En gigantisk felsatsning?

Är Alandica Kultur och Kongresshuset en gigantisk felsatsning?
Jag har nu ingående studerat klimatrapporterna från FN som har utarbetats av 2500 klimatforskare runtom i världen.
Alla besserwissrar på Åland kan fnysa åt deras rapport men man kan inte nonchalera deras gedigna arbete och konsekvenser.
Det värsta scenariot som jag läst är att havsytan stiger 7 meter till omkring år 2025.
Isen på Nordpolen/Arktis och Grönland skulle då vara nedsmälta, och isfria på somrarna.

Det verkar för mig litet drastiskt men något kommer att hända med havsnivån det är jag fullständigt övertygad om. Det är människans verksamhet på det här jordklotet som förorsakat katastrofen sedan 1950-talet. Och växthuseffekten lär inte avstanna. Vårt levnadssätt bygger på tillväxt, tillväxt, tillväxt och detta på naturens och miljöns bekostnad. President Bush vägrar ju att skriva på Kyotoprotokollet av den anledningen att det skulle hindra tillväxten i USA.
Om värsta scenariot händer så har KK huset någon meter vatten på golvet i konsertsalen år 2040.
En stor del av dom människor som beslutat om detta är borta då.

Men besluten har tagits helt medvetet om hur det kommer att bli. Någon bör ställas tills svars för detta som riskerar bli ett gigantiskt monument över ”åländsk ingenjörskonst” anno 2007.
Det skulle vara ett bra beslut att ansvariga politiker skulle rakryggat resa sig upp och ödmjukt säga att vi har gjort ett felbeslut, vi ber om förlåtelse till alla skattebetalare. Tror någon att det händer?
Men vem skall man anklaga för besluten. Den nuvarande landskapsregeringen, nej den kan vara väck redan i höst och deras ansvar har försvunnit. Arkitekten, har han något ansvar? Konstruktören bör ju ha det tyngsta ansvaret på den tekniska sidan.
Något fackfolk inom byggnadsbranschen har man inte hört protestera tex. byggmästare, bygg-entreprenörer mm. Vad jag vet så har man en projektledare och en erfaren byggentreprenör. Har inga klockor ringt?

Byggnadsnämnden i Mariehamn, är den kompetent att göra sådana beslut eller har den mot bättre vetande gett bygglov, som jag ser det, fantastiska fiasko. Man borde haft en neutral konsult att granska huset före bygglov. De hus som ligger i farozonen och som byggts tidigare kan man inte göra så mycket åt, men beslutet om att bygga KK huset har gjorts med vetskapen om ”katastrofen”. En höjning av temperaturer och havsnivån är ju inte enbart negativt ur alla synpunkter men för det blivande KK huset är det en fullständig katastrof.
Det är ju vansinnigt hur man hanterar våra skattepengar och det är ett politiskt ansvar som måste utkrävas.
Skulle förnuftet få bestämma i det här läget skulle man avbryta allt arbete, förhandla med entreprenören och starta om från början med ett hus som lyfts åtminstone 3-4 meter.

Detta föreslår jag på fullt allvar.
Men inte kommer det att ske några beslut, landskapsregeringen är en ”lame duck” eftersom det är val i höst.
Jag anser nog att politiska beslut i den här omfattningen bör rendera ett personligt ansvar även sedan man avgått från den politiska scenen.
Bruno Fransholm