DELA

En aldrig tidigare skådad rättsskandal

”Lagstiftningsverksamheten [har] i detta fall inte lyckats leva upp till de krav som grundlagen ställer” säger högsta domstolen i sitt utlåtande om socialvårdslagstiftningen. Orsaken är att vi på Åland under tre månader inte kunde garantera de mest utsatta den hjälp, stöd och vård som de borde ha rätt till. Det är en rättsskandal som Åland aldrig tidigare skådat.

Ansvaret för socialvårdslagstiftningen har socialminister Carina Aaltonen och regeringens arbete leds av Camilla Gunell. Det är därför inte konstigt att socialdemokraterna vill att vi drar streck över det hela och går vidare. Men är det så enkelt?

I riket har arbetet med ny socialvårdslagstiftning pågått sedan 2009 och den åländska bevakningen av processen påbörjades under föregående mandatperiod under liberal ledning. Under nuvarande period har arbetet havererat, det samlade resultatet är ett lagförslag om ett kommunalförbund för samordning av socialvård.

Kommunalförbundslösningen har mött hårt motstånd från dem som jobbar inom sektorn och har knapp majoritet i lagtinget. Lagförslaget löser inte heller problemen utan skickar dem vidare till nästa regering att lösa.

Det betyder att Åland tillsvidare har en omodern lag och därmed den mest föråldrade socialvården i hela Finland. Är det verkligen självstyrelsens syfte?

Om oppositionen är svår att lita och tro på, lyssna då på socialarbetare, kommunförbundet och handikappförbundet som för döva öron försökt göra sina röster hörda. Det kommer inte att bli lätt att reda upp den soppa som ställts till med under denna mandatperiod men vi liberaler är beredda att ta det ansvaret för att få ordning på lagarna och ge socialarbetarna fungerande och moderna redskap att jobba med.

Ingrid Johansson,
Katrin Sjögren,
Viveka Eriksson
(Lib)