DELA

Elevvårdssamarbete med barnen i fokus

Mariehamnsliberalerna anser att ett samarbetsprojekt med övriga kommuner om gemensam elevvård i grundskolan bör sättas igång omedelbart!
Elevvård är alla insatser som görs för att eleverna i skolan skall må bra. Elevvårdens uppgift är att stöda elevens förutsättningar för inlärning, samt att stöda det fysiska, psykiska och sociala välmåendet för barn och unga i skolan.

I Mariehamn finns två skolpsykologer och en en 60%-ig tjänst som skolkurator. Skolpsykologernas huvudsakliga arbetsuppgift är utredningar av enskilda elever. Skolpsykologerna ingår i skolornas elevvårdsgrupper. Skolkuratorns främsta uppgift är att värna om alla elevers välbefinnande, och arbetar i nära samarbete med skolans personal, för samtal med enskilda elever och gör klassarbeten av förebyggande och problemlösande karaktär. Skolkuratorn ingår i skolornas elevvårdsgrupper och i stadens barnskyddsgrupp.

I dagsläget är båda skolpsykologtjänster vakanta vilket är oacceptabelt. Det har under flera år varit svårt att rekrytera både psykologer och kuratorer. Arbetet är både ansvarsfullt och krävande. Arbetsmängden är stor och dessutom växande. Lönesättningen inom den kommunala sektorn har svårt att hålla sig konkurrenskraftig til landskapet och den privata sektorn.
Vi är av den bestämda uppfattningen att en gemensam elevvård med modell av den som finns på gymnasialstadiet, där även skolhälsovården ingår, har ett utpräglat barnperspektiv och skulle stärka och förbättra servicen till alla elever i hela grundskolan på Åland.

När ett allåländskt team för elevvård bildas finns stora möjligheter att samutnyttja kompetens samt möjlighet till både stöd och avancemang i arbetsgruppen. Rekrytering skulle underlättas men även behovet att tillgodose fortbildning och vikarier. En samordning av specialutredningar med externa experter möjliggörs likaså kan hjälpmedel och utrustning (t.ex. olika test- och dataprogram) samutnyttjas. Vi skulle ha större möjligheter att säkra tillgången till kompentent elevvårdspersonal över hela landskapet. Projektfinansiering kan erhållas från landskapets medel för kommunalt samarbetsunderstöd.
Allt för barnen!
Mariehamnsliberalerna genom
Katrin Sjögren, Krister Norrgrann, Julia Birney, Jan Karlsson, Christian Nordas