DELA

Elen måste flöda

Inte så stora problem med höga kostnader för el att de inte på traditionellt sätt kan subventioneras till oigenkännlighet. Den naiva invändningen om att en överflyttning av kostnaden från ett moment till ett annat inte upphäver den är bara ett problem och man inte kan dölja trickets negativa konsekvenser: bördan ligger på någon annan fastän slutlig betalare är ungefär densamma.

Den principiella invändningen mot det att om landskapet behandlar sina bolag son en förlängning av den egna administrationen är nog skäl att ifrågasätta processen men i förlängningen dyker också mer praktiska problem upp. Om det fanns ett utrymme i finanserna för just detta var något fel och om något annat skall trängas ut har vi inte meddelats om det. Ett litet tecken i tiden och en föraning.

När räkningar för, förutom el, också bränsle, livsmedel och boendekostnader kommer kan de i princip också subventioneras; alla får allmänna medel , de som har verkliga behov och de många som kunde klara sig utan. Om marknaden inte beter sig som vore önskvärt kan den visserligen tuktas med dessa subventioner för att dölja den reella ekonomin men om alla extraordinära kostnader skall subventioneras generellt är det inte hållbart vare sig ekonomiskt eller som alternativ till att hantera problemen från grunden: har i råd med den självpåtagna moralen och dess uppoffringar? Ukraina bör stödas med annat än paroller också när kostnaderna för medborgarna blir verkligt besvärliga för de som för tillfället anförtrotts makt.

En enklare och ekonomiskt mer sund lösning vore att endast bevilja på sociala grunder men den principen verkar främmande idag för alla som bara ser sig själva i medelklassen.

Att ge en förvrängd bild av marknaden tycks passa Kovenansvänstern som fortfarande inbillar sig fortfarande att marknadspriser endast gynnar de besuttna; politisk praktik visar dock att en riggad marknad missgynnar dem men det är bekvämt att inte se var behoven finns när fler röster finns på annat håll.

PETER ANDERSSON

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp