DELA

Ekonomiska situationen – inget med bibeln att göra

Jag är av en annan åsikt än vad Doris Jansson är i torsdagens (2.10) Nya Åland.
Jag håller med om det att Lehman Brothers konkurs visar på att det är en finansiell kris i luften om allt fortsätter som det gör nu. Naturligtvis blir folk osäkra av att det ligger något sådant i luften, och osäkra människor börjar tänka på framtiden och börjar spara.
När de börjar spara konsumerar de mindre, och företagen börjar sälja mindre, och plötsligt så har en ekonomisk kris uppstått. Naturligtvis måste inte händelserna i världen leda till en ekonomisk kris, men detta känns dock ganska troligt just nu.

Doris Jansson tar upp att i bibeln förutspår man att världen skall te sig som den gör nu. Personligen vill jag påstå att konjunkturväxlingarna är en följd av vår marknadsekonomi, och att dessa andra skrämmande företeelser bara är ett resultat av det att vi har tillgång till så mycket mera information nu förtiden.
Ta sedan i beaktande att beskrivningen av denna hemska tid är ganska vag så känns det som om att man kan få den att passa in på många olika tidpunkter i världens historia, t.ex. världs depressionen under 1930-talet kan ju inte ha varit särskilt trevlig. Konjunkturen kommer att gå ner i något skede, lika säkert som den kommer att gå upp igen, så någon jätte världsundergång kan det ju inte vara frågan om.

Doris påstår att ingen har koll, och, ja ingen behöver ha koll, däremot kan det vara trevligare i världen om någon har det, eftersom detta kan bromsa upp krisen och vända den, men det är inte nödvändigt för att konjunkturen ska komma att svänga igen. Och dessutom röstade senaten igenom krispaketet, så någon försöker reda upp det. (Nu återstår att se vad representanthuset har att säga.)

Att vi skulle behöva en superhjälte att rädda världen i denna situation finner jag lika löjlig som att om denne nu skulle dyka up, i form at t.ex. McCain eller Obama eller någon annan, skulle kunna bli en gud. Däremot håller jag med i bibelns uppmaning, som du har citerat, att man ska vara på sin vakt, för kritiskt tänkande är en av våra viktigaste tillgångar i dagens samhälle! Däremot tänker jag inte gå in på vilken bibelns sanningshalt är.

Avslutningsvis tänker jag säga att jag oroade mig mycket mera över Georgien-krisen, särskilt nu efter att senaten röstat igenom förslaget om stödpaketet, än vad jag gör om den finansiella krisen just nu, när allt kommer omkring så är konjunkturväxlingarna ett faktum, och man måste bara inse att någon gång kommer det en lågkonjunktur, men att det följer en högkonjunktur senare i framtiden.

Henrik Storå