DELA

Ekonomisk (o)trygghet

Flera uttalanden i dagspressen tyder på en stor osäkerhet vad ett övertagande av beskattningen skulle innebära.
Landshövdingen hänvisar till kalla fakta, Åland har fått mycket mera än vad vi har betalat. Bjarne Lindström vid Åsub har invändningar men säger att deras utredning inte kommer att säga huruvida vi är närande eller tärande del av landet, bara hur skattebasen skulle bli om vi fick behörigheten. Finansansvarige Wiklöf framför att allt är känt sen tidigare.

Alla dessa uttalanden stöder liberalernas ansvarsfulla linje.
Beskattningen är inget självändamål utan bör medföra en rejäl vinst för det åländska samhället. I dagsläget har ingenting sådant påvisats. Hela landets ekonomi vilar på en betydligt stabilare grund än vad vår egen skulle göra. Konjunkturkänsligheten är extremt hög i bl.a. rederibranschen , tänk om EU helt förbjuder subventioner och låter marknaden ta över!
Det är en ekonomisk grundtrygghet att ha hela landets ekonomi som en buffertzon.

Roger Eriksson, liberal lagtingskandidat.