DELA

Ekonomisk jämförelse Lemland / Mariehamn

Tony Asumaa gör en jämförelse av skatteintäkterna i Mariehamn och Lemland som jag uppfattar som icke komplett. Det borde ha framgått att skatteintäkten i Lemland 2010 (som är det färskaste jag hittat) var 2 666 € per person medan de i Mariehamn var 3 570 € per person.
Sedan tycker jag Tony glömt landskapsandelarna där Lemland år 2010 fick 1 617 € per person av landskapsregeringen. Motsvarande siffra för Mariehamn var 682 € per person. Det innebär alltså att Lemland fick 935 € mer per invånare än Mariehamn.

Skulle Mariehamn fått lika mycket per invånare så hade den totala summan i landskapsandel och därmed inkomsten för Mariehamns stad stigit med 10 450 000 € per år. Det betyder att med nuvarande skattöre och den storleken på landskapsandelarna skulle Mariehamn vara skuldfritt på knappt tre år.

Omvänt gäller att om Lemland fått samma landskapsandel per person som Mariehamn skulle den kommunala inkomsten i Lemland minskat med 1 700 000 € per år.
Med det här tillägget tycker jag debatten blir klarare.
Lennart Isaksson