DELA

Dubbelt jobb för dubbel examen

Svar till : ”Så här motarbetas handels –studerande”
Signaturen ”förälder” skriver i måndagens tidning att studerande som vill skriva studenten vid handelsprogrammet inte får samma tid som studerande vid Ålands lyceum till att förbereda sig inför studentskrivningar.
Vi som arbetar på handelsprogrammet förstår mycket väl föräldrarnas oro inför studentskrivningarna och vi förstår också att det förefaller underligt om studerande inom samma myndighet har olika möjligheter att förbereda sig för studentskrivningarna. Orsaken till denna ”ojämlikhet” är dock helt annan än lärarnas bekvämlighet eller ointresse för att göra sina jobb.

För ett par år seadn beslöt landskapsregeringen att studerande vid de yrkesinriktade gymnasialutbildningarna, numera utbildningarna inom Ålands yrkesgymnasium, skulle ges möjlighet att skaffa sig särskild behörighet för vidarestudier i Sverige och ge dem möjlighet, om de så önskade, att skriva studenten. I praktiken innebär detta att de studerande som vill utnyttja denna möjlighet måste också förbereda sig för två examina. Enligt dagens system förväntas de både bli merkonomer och skaffa sig behörighet för universitets-/ högskolestudier i Sverige (och eventuellt ta studentexamen). Denna möjlighet kräver en stor arbetsinsats eftersom de ska avlägga två examina samtidigt. Själva ämnesstudierna sker inte parallellt, men vill man avlägga studentexamen blir det krock i schemat eftersom studentexamen bara sker vid förutbestämda tillfällen.

Merkonomexamen är en reglerad examen däri ingår ett antal obligatoriska och valbara kurser enligt läroplanens bestämmelser. För att vara berättigad till en gymnasieexamen med yrkesinriktning merkonom måste studerande avlägga minst 80 studieveckor yrkesstudier. Det finns därför inte möjlighet att ge ledighet för självstudier för de studerande som vill avlägga studentexamen.
Lärare – precis som vilken yrkeskår som helst – är ambitiösa och vill göra ett så bra jobb som möjligt. Ålands gymnasium har verkat sedan 1.8.2011 och under detta första läsår har schema och organisation fungerat allt annat än normalt och detta har tidvis lett till frustration. Om någon lärare använt ett utryck som finns i insändarspalten vill vi be om ursäkt och ser det som beklagligt. För ett sådant uttryck hör inte hemma i ett professionellt umgänge lärare och studerande emellan.

Under detta läsår har Ålands lyceum utarbetat ett informationsblad ”Studieguide för Huth-studerande” som beskriver vilka villkor som gäller. Vi beklagar om föräldrar inte fått fullgod information och påpekar att här har gjorts förbättringar och det kommer ytterligare förbättringar. Föräldrar och studerande som vill ha mer information är välkomna att kontakta oss.
Samu Mäkelä
Utbildningsledare för utbildningsprofilen ekonomi och media
Inger Rosenberg-Mattsson
Rektor för Ålands yrkesgymnasium