DELA

Drogerna i det åländska samhället

Just nu skriver vi den 5 oktober 2011, vi tror på bättre tider, i valtider. Vi hoppas på att drogdebatten åter skall styra oss på rätt spår:
Den 18 januari 2009, sände jag ett brev till Ålands Lagting, talman Roger Nordlund, minister Katrin Sjögren samt till samtliga lagtingsgrupper.
Brevet hade ingressen ”Effektivisera vården av missbrukare och hjälp missbrukarna på Åland. Det måste hända något positivt , nu ! ”
Återknöt igen till samma frågor med samma tema med ett nytt brev den 2 september 2009.
Men…
Tyvärr har responsen från beslutsfattarna varit så gott som obefintlig.

Vad händer nu 2 år senare, vad vill vi Ålänningar att ska hända ? Jag har återigen beslutat att försöka få fram någonting som kan förvandla situationen till att bli mer positiv.
Med envishet och med brinnande intresse kommer jag att skriva flera insändare i ämnet. Nu vill jag återknyta till de konkreta förslag som togs upp i brevet den 18 januari 2009.
Det här kommer jag att belysa i 13 punkter :
1.Oanmälda, obligatoriska drogtester i skolor och på arbetsplatser. Det är skolungdomar, till 85-90 %, som börjar missbruka.
Vi måste följa barnskyddslagen . Skolan skall vara en trygg plats.
2.Vårdhem på Åland
Vart skickas missbrukarna i dag. Anlitas de åländska vårdhemmen.

3.Rökning i skolor
Varför finns det rökrutor i skolorna.
4.Tullens och polisens behov av knarkhundar
Stoppa langarna vid gränsen.
5. En tvångsomhändertagningslag måste fås till stånd
En sådan finns i Sverige. Att testa sig, fungerar frivilligheten ?

6.Rättskyddscentralens absurda tolkning om t.ex 8-åriga barn. Var är föräldrar och målsmän placerade som är ansvariga för sina barn?
7.Etiskt råd
Tystnadsplikt och annat. Vem skyddar barnen ? Vem skyddar man idag ?
8.Anhörigrådgivare
Måste finnas en tillgänglig person, dygnet runt.

9.Förebyggande åtgärder
Skolning av bl.a de som vill hjälpa till.
10.Statistik för uppföljning
Ett sådant register är nödvändigt. Bör bekostas av samhället.
11.Födelsetal och statistik
Ytterligare statistik tillsammans med Finland och Sverige.
12. Koordinering av missbrukarvården
LR måste ha resurser för denna process. Kommunerna klarar inte ekonomi etc.

Avslutningsvis ger jag personliga reflexioner kring missbrukarhelvetet !
Undertecknad har egen erfarenhet kring dessa frågor och finns med för att hjälpa. Sedan år 2001 har jag tillsammans med flera andra skrivit många insändare och försökt väcka beslutsfattarna och sociala myndigheter. Många har försökt förmå myndigheterna att ”ta i frågan”. Men responsen har varit så gott som obefintlig.
Kom dock ihåg : Barnen är vår framtid.
Jag finns här och vill hjälpa till !
Kurt Eriksson (Åf)
Lagtingskandidat nr 96