DELA

Dör gör vi inte!

Marcus Måtar skriver om skärgårdstrafiken i Åland 17 oktober. Allt i artikeln är tänkvärt utom de tre orden ”skärgården dör ändå”. Trots vansinniga satsningar på trafiken.

I min värld säger vi : En färjtur mera till skärgården tänder inget ljus i tomma hus. Marcus funderingar stämmer med den sanningen. Jag rekommenderar också läsning av artiklar i tidningen Skärgård Nr.1 2017.

Kultur på öar en framgångsfaktor/Kristin Mattsson och Vi utvinner konst ur Kökar/Christian Pleijel.

Citat från Skärgård

”Platser som människor verksamma i kreativa branscher flyttar till blir också attraktiva för andra. Det här är en av Richard Floridas (2002) teser som ingår i hans teoribygge om att ett starkt och aktivt kulturliv leder till ekonomisk tillväxt, något som också Christian Pleijel nämner i sin artikel om konst på Kökar” (s. 22). ”Ställen som lyckas attrahera och behålla kreativa människor blomstrar, de som inte gör det misslyckas” Konstnärsresidensen på öar bla i Korpo, Kökar och på Örö, gör sitt till för att locka konstnärer från hela världen till öarna.

Satsningar på kultursektorn i skärgårdkommuner gör att de blir attraktivare platser att bo på

Konst och kultur lockar också till sig besökare och är en viktig del i utvecklande av turismen.”

”Kultur är en av de avgörande faktorerna för vart unga vuxna turister styr kosan. Och man vill under skinnet på den lokala kulturen” skrev Matilda Åberg i Skärgård (2016, nr 2).

Konst och kultur ökar turismen och ger mera jobb och gör vår skärgård mera levande och intressant”

Jag vet förstås att fler satsningar på arbetsplatser måste till för att rädda skärgården. Där har vi utmaningen. Men dör gör vi inte! Däremot är övriga påståenden och åtgärder Marcus föreslår i tidningen, både kloka, nödvändiga och kostnadsbesparande.

Om barnfamiljer flyttar till skärgården vill de förstås att aktiviteter som utvecklar barnens egna resurser finns att tillgå.

Aktiviteter är avgörande för trivseln och viljan att bo kvar i skärgården och hör även till alla åländska barns rättigheter. Det hör till alla politikers ansvar, i alla partier, att arbeta för barnes rätt.

I skärgårdskommunerna finns ofta personer med baskunskaper i olika konster. Vi behöver, i skärgården, få del av landskapets budgeterade kulturmedel för att avlöna deras arbete.

Kontinuitet i skärgårdsbarnens utveckling fås inte med tillfälligt beviljade kulturfonders bidrag.

SYLVIA SUNDSTRÖM

KULTURARBETARE I SKÄRGÅRDEN