DELA

Djurvänners röster

Smekmånaden för den nya landskapsregeringen är slut! Ny gäller det krassa politiska agerandet! Finansutskottet ratade samtliga finansmotioner, vettiga eller mindre vettiga, ty de var skrivna av oppositionens lagtingsledamöter. Utskottets ordförande uttryckte sig enligt massmedierna typ: “Att detta är principiellt politik!”
Då när budgetdebatten för cirka en månad sedan pågick, var inte toleransen så här minimal. Till exempel ledamot Axel Jonssons motion om “Sommarlovsentreprenörer” fick mycket beröm från alla grupperingar. Nu blev den i stället helt kasserad i finansutskottet.

Lika illa gick det för min motion “Om Förverkligandet av det lagstadgade djurskyddshemmet”. Det blev också “politiskt” behandlat och därefter kasserat! Att försöka med någon slags enkel organisering ge möjlighet till att fylla lagstadgade förpliktelser, är inte enligt min mening så märkvärdigt politisk agenda. Man kan inte heller skylla på knappa resurser eller budgetmedel med hänvisning till finanskrisen, då förslaget om förverkligandet av Djurskyddshemmet föreslogs så att säga enligt “självfinansiering”. Flytten och etableringen kunde betalas med en moderat höjning av klinikavgift vid ÅMHM-smådjursklinik Zoodiaken och de föreslagna lokaliterna till före detta Naturbruksskolan är tomma och fortfarande i landskapets ägo.

Hoppet om att frågan ännu kunde få en positiv behandling ligger nu hos lagtingsledamöterna. Om man räknar med att det inte är så viktig fråga då djuren själva inte har rösträtt, så har djurvännen röster och de är många!
Rauli Lehtinen (Lib)
f.d.lagtingsman