DELA

Diskriminering av sjömän

I Tehys strävan till högre löner så förekommer vitt skilda förutsättningar för dom om man jämför vårdpersonal på avdelningar eller på polikliniker och akutmottagningen eller annorstädes. Det finns säkerligen grupper som är värda mer, lika så som det finns de som har det bra. Att debatten vid kaffeborden runt om på holmen går heta är jag dock säker på, likaså som att det förekommer mer felaktigheter än sanningar om tehyiternas löner och arbetsvillkor. Man framför gärna det som gynnar ens eget intresse. Ett helt förståeligt agerande då man har ett syfte med strejkhotet, dock ej offentligt vad man kräver…

Vi hade inte för allt för länge sen en allmän debatt om de anställda på skärgårdsfärjorna som fick utstå en hel del mer av okunnighet och osanningar än vad nu är fallet med tehyiterna, så jag undrar vart debatten riktigt tagit vägen? Varför ställer ingen frågan till Tehy -vad är det ni vill ha? -hur mycket i pengar? -vad för bättre villkor? Varför går inte landskapsregeringen och ledande minister ut med det? Hallå!!

Kanske är det så enkelt att då man i media hela tiden påtalar om att det ”nu är dags för våra sjuksköterskor att få jämställda löner” som debatten uteblir och att en tyst regering förblir tyst i rädsla att tappa röster inför kommande val, man vill ju inte framstå som ”kvinnofientlig”. Tysthet tolkas i längden som medkännande då man hela tiden bara får läsa om hur underbetalda tehyiterna är.
Jämför med debatten som var om de anställda på skärgårdsfärjorna, då det bara fanns en ”sanning”, och det var vad ansvarig minister gick ut med i medierna: Överbertalda! punkt slut! och alla höll naturligtvis med helt i linje med den ”åländska avundsjukan”.
Sanningen att man ville få befälhavarna och maskinchefer att få besättningar att arbeta på såda nt sätt som stred både mot lag och kollektivavtal framkom aldrig. Medierna hoppade glatt på utan att riktigt ägna sig åt grävande journalistik för att få en mer sanningsenlig bild, de höll istället gladeligen igång debatten och smutskastningen av de anställda.

Gör man en jämförelse med hur det ser ut idag för ett högre befäl med enhetslön som nuförtiden jobbar vecka/vecka och 1740h/år och där allt ingår, det vill säga övertid, söndagsersättningar, jul, nyår, midsommar, kväll, natt, inte lov att gå iland etc. jämfört med en tehyit ser ut så här:

Befäl skärgårdsfärja med enhetslön, grundlön på 3899€, med två ålderstillägg (5% 5%) 4289€/mån.
Vårdpersonal med direkt arbetsledning, två ålderstillägg (5% 5%) 3126€/mån i grundlön (t.ex. avd. sköterska, biträdande avd. sköterska, grundlön i spannet 2300-3126€), och för man in det i ett fartygsbefäls arbetsschema och de timmar som hen arbetar med ett ´Tehy-avtal ger det en månadsinkomst på 4388 € ! Alltså 99€/mån mer… Hmmm, könsdiskriminering…?

Ta också i beaktande att nu så har privatisering inletts på några linjer och fler är på kommande. Ansvarig minister har meddelat löneinbesparingar på 30% och mer! Det kommer att svänga på poletten om påstådd könsdiskriminering då det uteslutande är manligt befäl ombord på skärgårdsfärjorna. Så man kan säga att här har landskapsregeringen bidragit till diskriminering av sjömän på skärgårdsfärjorna.

Jag förstår frustrationen bland tehyiter att man inom ÅHS använder sig av ett system där man inte gör om återkommande vikarie och visstidsavtal avtal till ”tillsvidare avtal” och tycker att i den frågan skall Tehy inte ge vika en tum då det till exempel inom sjöfarten inte får förekomma mer och är reglerat i lag! Att planera längre fram i livet blir osäkert med ett sådant förfarande. När det gäller arbetsplanering och schemaläggning som det verkar finnas en frustration med så kan det inte finnas hinder för att göra upp li stor t.ex. årsvis, det har nog mer med enskilda individers önskemål ledighet att göra!
En anställd på sjön som jobbar vecka/vecka kan vara borta hemifrån sex jular på raken, oberoende om man jobbar på ”röda båtarna” eller på färjor med fågelnamn. Men det ärklart, en kvinnlig sjukskötare som är schemalagd på julafton, gift med en man som jobbar på sjön så blir det bekymmer med barnen på julen om man är en barnfamilj. Men jag är ganska säker på att i de flesta fallen så är det mannen som blir på jobb…
Befäl på skärgårdsfärja