DELA

Direkta felaktigheter om Jomalas infoblad

I en insändare bemöter Jörgen Strand, Edgar Kalm, Anders Eriksson och Fredrik Karlström en insändare av Kjell Ekström angående Jomala kommuns infoblad.
Tyvärr finns det några märkliga påståenden och även direkta felaktigheter i insändaren som jag känner mig manad att rätta till.

I Jomalas senaste budget fanns ett sparkrav på samtliga sektorer om en inbesparning på 1 procent. Centralkansliet valde att spara in på kommunbladet (en inbesparning på ca 10.000 euro), ett beslut som undertecknad med flera motsatte sig. Då det senare visade sig att inbesparingen drabbade tredje part har fler och fler insett värdet av ett kommunblad.
Ett naturligt tillvägagångsätt skulle varit att återinföra kommunbladet under Centralkansliets befintliga rambudget.
Det visasade sig däremot att Biblioteks- och kulturnämden kunde ge ut ett blad cirka 10 gånger/år för 5.200 euro ”under förutsättning att medel beviljas”. Ett förslag fanns där medel kunde flyttas mellan sektorerna och skulle därmed inte belasta kommunens resultat. Förslaget röstade däremot ner av bland annat samtliga av insändarskribenterna mot Ekströms inlägg.
Det medförde att Fullmäktige tvingades höja ramen för B&K-nämden vilket tyvärr belastar kommunens resultat.

Vidare hävdar insändarskribenterna att det finns medel för ”oförutsedda utgift” som nämden vid behov kan söka. Hur man resonerar då man påstår att 10 kommunblad är en ”oförutsägbar utgift” går mot allt sunt bondförnuft och ger en felaktig signal till de olika nämderna.
Vidare påskiner skribenterna felaktigt att B&K-nämdens ram stigit från 203.000 euro till 210.000 euro. Sanningen är att uppvärmningskostnaderna för biblioteket har överförts från skolans ram till B&K-nämden och medel för ändamålet har därför förflyttats (7.000 euro). Däremot är den övriga ramen oförändrad från 2010.

Lägger man till löneökningar med mera har pengar till verksamhet i verkligheten minskat med ca 3.500 euro. Att som insändarskribenterna gör, bara jämföra 2010 års budget med 2011 års budget utan att se till innehållet ser jag därför som antingen ett billigt sätt att samla röster under ett valår eller så vittnar det om att dessa ”tunga Jomalapolitiker” är skrämmande dåligt insatta i kommunens ekonomi och situation.
Med hopp om ett Fullmäktige som 2011 tar ekonomiskt ansvar samtidigt som kommuninvånarnas bästa beaktas!
Leif Höglund