DELA

Din insats kan rädda liv!

Stormen Alfrida har visat på att vi ålänningar har en enormt stor vilja att hjälpa varandra när det behövs. Nu finns det en app till din smarttelefon, som heter IRO Rescue som kan rädda liv, ladda ner den!

För när en olycka eller sjukdomsfall inträffar kan snabba och professionella insatser vara avgörande. Vi är många som har kunskap att vara en resurs i en tidig insats, och tid kan rädda liv! Om alla vi som har någon form av sjukvårdsutbildning laddar ner den här IRO-appen till telefonen kan vi få en kallelse ifall det hänt en olycka eller ett sjukdomsfall.

Appen bygger på frivillighet och fungerar så att man registrerar sig och efter att din sjukvårdsutbildning bekräftats är du en av de 1 000 medlemmar som kan vara närmast till hands då en olycka inträffat.

IRO är en förkortning på International Rescue Organization. Den som saknar sjukvårdsutbildning kan använda appen för att tillkalla den hjälp som finns nära tillhands. Den är ett komplement till sjukvården och alarmcentralen, den ersätter inte den. Speciellt i områden dit det tar lång tid för räddningspersonal att vara på plats kan behovet att snabbt få hjälp i en utsatt situation vara stort. De som finns närmast det aktuella området kallas då till platsen.

Din insats kan rädda liv –ladda ner appen idag! Det har jag gjort!

PERNILLA SÖDERLUND (LIB)