DELA

Digitalisering av välfärdstjänster är inte hela lösningen

Hur ska vi lösa välfärdskrisen när allt färre ska försörja allt fler? Det är redan nu svårt att rekrytera och behålla personal inom välfärden – en utmaning vi delar med övriga nordiska länder.

En lösning som lyfts fram i flera insändare är digitalisering av välfärdstjänster. Det är viktigt att notera att det inte finns någon enkel lösning på välfärdskrisen och att en kombination av flera olika åtgärder behövs.

Förutom nya digitala tjänster behövs också andra innovativa arbetssätt och en modernare ledarskapsfilosofi. Det krävs dessutom att klienter, patienter och deras närstående involveras i vård- och serviceprocesser som en likvärdig partner tillsammans med de professionella.

Vi bör bli bättre på att införa evidensbaserade arbetssätt och metoder, som har stöd i forskningen, exempelvis Shared Decision Making (SDM) och olika riskbedömningsinstrument. I skapandet av nya välfärdstjänster kan vi använda oss av till exempel tjänstedesign och interprofessionella team.

Vi behöver helt enkelt våga pröva nya arbetssätt och metoder för att bli bättre på att hantera de utmaningar vi står inför nu och i framtiden. Utmaningarna för Åland, som jag ser, ligger framför allt i att implementera nya tjänster och förändra omoderna arbetssätt.

Många digitala lösningar finns redan, och nya utvecklas hela tiden, men vi behöver identifiera de hinder och behov som finns och erbjuda stöd för implementeringen. I detta skulle jag vilja se ett utökat samarbete mellan det offentliga Åland och högskolan på Åland kring kvalitetsutveckling inom välfärden.

ERICA LINDBERG (S)
IMPLEMENTERINGSRÅDGIVARE

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp