DELA

Det mesta blir fel

Staden Mariehamn har stoltserat med att vara den enda miljöcertifierade staden i Finland. Med facit i hand kan man nu konstatera, vilket jag länge misstänkt, att det certifikatet inte är värt pappret det är skrivet på. Viktiga upphandlingar görs helt utan att Miljöenheten involveras.
Det här gäller naturligtvis infrastrukturnämnden och specifikt upphandlingen av kollektivtrafiken. Detta är ganska häpnadsväckande. Skall inte en miljöcertifierad organisation, även en stad eller kommun, se till att miljöfrågorna belyses och hanteras av den eller de som skall vara specialister på miljön? Tyvärr tycks det kunna bli väldigt fel där också, Jan Westerberg önskar sig naturgasdrivna bussar! Naturgas är ett fossilt bränsle, jag hoppas verkligen Westerberg menade biogas. Ingetdera är för övrigt tillgängligt på Åland.

Som svar på signaturen Annas insändare kommer Infrastrukturnämndens ordförande Roger Jansson med en rad dels ovidkommande, dels felaktiga påståenden. Jansson berömmer stadens cykelstråk vilket jag inte kan hålla med om. Jag betvivlar att Jansson är en flitig cyklist. Beläggningen är ofta knagglig och ojämn, på vissa ställen nästan farlig. Cykelvägarna upphör på många ställen plötsligt utan att cyklisten vet vilken väg man sedan skall ta. Att ställa cykelvägar mot kollektivtrafik är ganska långsökt.

Jansson menar också att busstrafiken inte bidragit till minskad biltrafik. Vilka bevis har han för det? Han anger att registrerade fordon ökat 40 % på tio år. En relevant fråga är hur mycket befolkningen ökat? Antalet bussresenärer ökade ca 50 000 under samma tid och när gratisbussen infördes ökade bussresandet med 130 000.

Jansson kan tydligen inte heller skilja på fossila bränslen och fossilfria biobränslen. Ett fordon som kör på dieselolja, som är ett fossilt bränsle, släpper ut 2,97 kg koldioxid (CO2) per liter bränsle när man räknar med tillverkningsprocessen. Detta gäller oberoende av Euro-klass. Ett fordon som körs på biodrivmedel räknas som CO2 neutralt. En Euro-5 klassad buss som körs på dieselolja är miljömässigt inte i närheten av en buss som körs på biobränsle, oberoende av Euro klass. Att som Jansson dessutom börja dra in Röde Orms reservbuss med Euro-2 klass i resonemanget när den inte ens varit aktuell för den nya trafiken är närmast ohederligt.

Det är förvånande att staden inte på minsta sätt velat bidra till att Röde Orm skulle få sina bussar miljötestade enligt stadens krav. Som Curt L säger i sin insändare så lägger andra mer miljömedvetna städer ner stora summor för att få en fossilfri kollektivtrafik. Tack vare Röde Orms privata initiativ var Mariehamn en kort tid bäst i världen, nu är man tillbaka på ruta noll.
Med tanke på hur det står till inom det fögderi Jansson basar för, nämligen infrastrukturnämnden, och dess totala oförmåga att sköta upphandlingar korrekt och på ett ekonomiskt försvarbart sätt, så borde Jansson vara lite mer ödmjuk när han svarar sina kritiker.

Nu har vi en ny stadsbuss. Trafiken går vardagar en gång i timmen. Det är inte bara ett skämt, det är ett dåligt skämt. Den tidigare halvtimmes trafiken var redan alltför gles för att ge en bra service. Jag har många gånger tidigare konstaterat att det inte fungerar med bussen, jag hinner inte. Nu är det inte ens lönt att fundera. Kollektivtrafik är en samhällsservice som skall vara lättillgänglig och snabb. Det är inte så enkelt som Niklas Lampi säger att man kan spara på guldkanterna. Också i Spanien och Grekland rullar kollektivtrafiken. Det är också en fråga om service till turister. Bussresenärerna skall betala för en otroligt försämrad service medan bilisterna fortfarande inte behöver betala för sig, det är miljösatsning á la Mariehamn.
Jan Grönstrand