DELA

Det krävs två för att dansa tango

Högre och högre blir tornet med utredningar kring tvångssammanslagning av kommuner. Och likt tornet i Pisa har hela reformen kraftig slagsida. Men det finns en stor skillnad. Tornet i Pisa har trots kraftig lutning stått i hundratalsår medan tvångsreformen av kommuner faller i oktober 2019. Alla tecken tyder på det.

I början på veckan presenterade landskapsregeringen ånyo en rapport framtagen av Henricson ab.

Ingen skugga må falla över utredarna, de följer bara de direktiv som landskapsregeringen givit men flera av slutsatserna visar att landskapsregeringen har missbedömt både processens karaktär och tidsplan. De svåraste frågorna står fortfarande olösta som till exempel hur skall kommunen bildas? Skall alla kommer upplösas eller ska ”de minde och perifera kommunerna” uppgå i den största kommunen? Vad ska kommunen heta? Och hur blir det med finansieringen från landskapet? Finansministern aviserar så här i elfte timmen av regeringsperioden ett nytt landskapsandelssystem trots att det system som nyligen tagits i bruk knappt landat och ännu mindre utvärderats. Märkligt.

Skärgården är extra hårt ansatt. Enligt utredarna kommer tvångssammanslagningen av skärgårdskommunerna att höja kostnaderna samt försvåra delaktighet i beslutsfattande. Att först besluta om en tvångssammanslagning av kommuner och sedan tillsätta en arbetsgrupp för att fundera kring trafikupplägget känns oseriöst. I dagsläget saknas som bekant fungerande kommunikationer mellan de olika skärgårdskommunerna såvida man inte accepterar att tidsåtgången för ett möte är minst ett dygn eller mer.

Ytterligare är bristen på kommunikation och den sargade tilliten till landskapsregeringen ett problem. Jag kan svårligen tänka mig att man i en demokrati kan tvinga folk till ett förhandlingsbord. Det krävs som bekant ”två för att dansa tango ”.

En process som präglas av tvång, ekonomiska sanktioner och tidsnöd hör inte hemma i en demokrati. Centern respekterar det kommunala självbestämmandet och kommer aktivt att stöda de kommuner som frivilligt vill gå samman. Största hindret för en dynamisk utveckling är i dagsläget den av landskapsregeringen fastslagna kommunkartan det vill säga att Åland skall vara indelat i fyra kommuner.

VERONICA THÖRNROOS

PARTIORDFÖRANDE (C)