DELA

Det är inte kaxigt att prata om hållbarhet – det är en absolut nödvändighet

Fredrik Rosenqvist skriver i måndagens ledare i Ålandstidningen att Ålandsbanken skulle vinna på större ödmjukhet. Bakgrunden till detta är mitt tal på bolagsstämman där jag pratade om hållbarhet inom flera områden och på vilket sätt vi jobbar med hållbarhetsfrågorna inom Ålandsbanken.

Vi väljer ofta i hållbarhetsfrågor att peka på någon annan som har en större miljöpåverkan än vad vi själva har. Fredrik skriver, ”man kan även fråga sig hur viktigt det är för banker att ta ett miljöansvar. Svaret är att det antagligen är mindre viktigt än för många andra branscher.” Vi väljer att peka på t.ex. andra länder som förorenar Östersjön mer än vad vi gör och därmed ge oss själva ett alibi för att slippa ändra vårt eget beteende tills de andra nått samma nivå som oss. Det finns alltid någon annan som är sämre men det gör inte att vi andra kan stanna upp utan snarare tvärtom och det gäller oberoende av bransch.

Fredrik ifrågasätter mitt påstående om att Ålandsbankens låga kreditförluster kommer av ansvarsfull kreditgivning, ”Det betyder snarare att man tar mindre risker i sin kreditgivning, vilket i affärssammanhang inte alltid är positivt eftersom små risker nästan alltid betyder liten avkastning.” Den andra ytterligheten i detta sammanhang utgörs av t.ex. snabblån till ungdomar som erfarenhetsmässigt ger en god avkastning men också relativt stora kreditförluster och försätter många i livslånga svårigheter. För mig är det ansvarsfullt att avstå från vissa snabba vinster till förmån för långsiktigt hållbara kundrelationer.

Ålandstidningen väljer att lyfta vårt arbete i Sverige, där vi informerar och ger råd till personer som väljer att flytta till andra EU-länder, som en stor nyhet med viss sensationsdoft. Vi har idag över en halv miljon finländare och ålänningar som flyttat till Sverige. Dessa personer har slutat att betala skatt i Finland och följer nu de lokala skatteregler som gäller i sitt nya hemland, Sverige. Är det en nyhet då de flesta idag vet att Sverige redan år 2004 avskaffade arvs- och gåvoskatten, vilket gynnar denna halva miljon finländare och ålänningar? Vi ser att många nordbor drömmer om få leva på varmare breddgrader då de går i pension, framförallt i Spanien och Portugal. Vi hjälper dem, då de väljer att lämna sitt hemland, genom att tillse att de följer de regelverk som gäller i Sverige och det nya EU-land som de väljer att flytta till. Hela EU bygger på denna fria rörlighet för individen.

Jag uppskattar första halvan i den slutkläm som Fredrik formulerar på följande sätt, ”Så även om Ålandsbanken antagligen är en mer ansvarstagande bank än i princip alla konkurrenter har man mycket att vinna på lite större ödmjukhet.” Det är dock första gången jag ser en journalist beskriva ett tal gällande betydelsen av att vi går mot ett hållbart samhälle och en beskrivning av vårt arbete på denna resa som kaxigt. Min avsikt var inte att vara kaxig på bolagsstämman men om det uppfattades på det sättet så kan jag bara uppmana fler människor att ta för sig i hållbarhetsfrågan, vi behöver allas hjälp.

Peter Wiklöf

VD Ålandsbanken