DELA

Det är inte alltid Jesus-barnet som knackar på dörren i juletid

Dagens Åland kräver att alla skall vara Pk (politiskt korrekta). Det betyder att ålänningarna delas in i onda och goda människor. De goda är Pk, de onda är inte Pk.

Bland de onda räknas sådana som har gentemot etablissemanget avvikande åsikter i olika frågor, till exempel flyktingpolitik, kortrutter, tunnlar och kommunsammanslagningar. De är icke Pk att ifrågasätta etablissemangets (de godas) åsikter i dessa frågor.

Vi som är äldre har sedan barndomen fått lära oss att man skall ta emot främlingar och bemöta dem på ett hovsamt och artigt sätt även när de (objudna) besöker oss i vår hem. I helgen har vi kanske insett att det inte gäller alla som knackar på vår dörr i juletider, och bland annat erbjuder sig att sälja billiga mattor och andra textilier.

Vi får lära oss att även främlingar består av både onda och goda människor. Vilket vi icke Pk insett för länge sedan, men som etablissemanget valt att förneka. För första gången i mitt liv har jag suttit i mitt hem med låsta dörrar hela julhelgen. Som äldre person kan man få svårt att värja sig om någon objuden tränger sig in, därför den låsta dörrens politik.

Det känns konstigt att Åland har blivit en otrygg värld för oss äldre. Vi är ju ett lätt offer för bedragare och tjuvar, då vi sällan har armstyrka nog att försvara oss själva. Man kan naturligtvis installera övervakningskameror och tjuvlarm, som kan ha en viss avskräckande effekt. Här borde samhället ställa upp och betala dessa anordningar för äldre personer.

När polisen går ut med varningar riktade till i synnerhet äldre personer, om att folk med skumma avsikter rör sig på Åland, så borde man gå ut på signalement på dem också. Känner man till identiteten på förövarna borde också de uppgifterna ges ut. Det är en konstig värld vi lever i, när omtanken om brottslingens integritet är större, än om offrets väl och ve. I synnerhet om förövarna kan tänkas vara av icke nordiskt ursprung ges inte signalement ut.

Det finns inflyttare till Åland från andra länder, som genom sin verksamhet gjort Åland bättre, de skall vi komma ihåg, och de skall ha all heder för omtanken om alla människor. Men risken finns att det faller en skugga även över dem, när inte de pk vill erkänna att mänskligheten på jorden består av både onda och goda människor, oberoende av ras, religion eller härkomst.

Också på Åland breder otryggheten ut sig och vi har den här julhelgen fått lära oss att inte öppna dörren för en främling. Det är nämligen inte alltid Jesus-barnet som knackar på dörren, trots att det är jul.

RUNA LISA JANSSON

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Att gå ut med signalement är en bedömning från fall till fall. Det ska alltid vara en hög tröskel, då det handlar om de här personernas integritet. Det kan också förstöra utredningen. Det är alltid förundersökningledaren som gör bedömningen.

Alla människor är oskyldiga tills de är dömda. Om man pekar ut personer som misstänkta kan det lätt bli så att samhället tolkar dem som skyldiga trots att de inte är det. Från polisens sida måste man vara objektiv.

KOMMISARIE CHRISTOFFER AHLFORS