DELA

Desinformation om tomtpriserna på Styrsö

I tidningen Nya Åland den 16.11.2023 ingår en artikel om stadens planer på att köpa ett markområde på Styrsö. I en så kallad faktaruta finns en uträkning över uppskattade kostnader för exploateringen av marken. Slutsatsen är en beräknad kostnad per tomt på 49 998 euro. Det märkliga med uträkningen är att i den inte finns någon kostnad för själva tomten?

En närmare granskning av tomtpriset visar att det inte är uträknat enligt stadens gällande regelverk. I stadsstyrelsens beredning av ärendet (7.9.2023) finns ett tomtpris på 75 000 euro. Utgår man från 59 tomter är denna kalkyl sannolikt också för låg.

Med andra ord florerar det offentligen uppgifter som inte är beredda av infrastruktursektorn som ansvarar för och har kompetens i dessa frågor. Enligt fastställda regler för beräkning av tomtpriser ska minimipriset beräknas på uppskattat återanskaffningsvärde (förhöjt med 50 procent för gatu- och grönområden) och beräknade kostnader för planläggning och utgivning samt sådan kommunalteknik som inte ersätts med särskild avgift eller taxa samt parkanläggningar.

Det är mycket allvarligt att allmänheten på detta sätt bibringas felaktig information om eventuella tomtpriser på Styrsö. Stadsledningen har tydligen ett behov av att frisera priserna för att politikerna och allmänheten ska svälja 4,7 miljoner utan invändningar.

Barbro Sundback (S)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp