DELA

Den med makt, mark och pengar bestämmer

Bästa kollegor höj blicken! Man satsar mycket tid och resurser på att locka folk till Åland. Massiva reklamkampanjer för att locka hit behörig personal och fackkunskap. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen. På Åland bor du granne med naturen även mitt i Mariehamns centrum. Dessutom finns det många lediga specialistjobb vi har väldigt låg arbetslöshet och nästan ingen kriminalitet. Vi erbjuder fina skolor och daghem för dina barn och korta avstånd. Gröna skogar, röda klippor och ett blått skvalpande hav. Vi är ett demokratiskt örike och det är nära till makten, du bor granne med de folkvalda, det är lätt att få sin röst hörd.

Låter det för bra för att vara sant, så är det förmodligen så.

Glansbilder har en baksida och så även här. I tisdags hörde vi en majoritet av stadsfullmäktigeledamöter som helt ogenerat ifrågasatte museibyråns sakkunskap om skyddsvärda byggnader, man debatterade juristers sakkunskap och uttryckte tvivel om stadsarkitektens kunnande i frågan om Mariehamns delgeneralplan.

Nyligen fick vi veta landskapsregeringen väljer att förbise inte bara en utan två kompetenta sökande till jobbet som landskapets förvaltningschef och istället lyfta upp en inte lika kvalificerad kandidat. Detta trots en omfattande rekryteringsprocess gjord av en rekryteringsgrupp med konsulter, som föreslagit en av de andra sökandena.

När den avgående myndighetschefen uppger i verksamhetsberättelsen för datainspektionen att ”myndighetschefen inte skall riskera att förlora jobbet på grund av sakligt motiverad kritik som myndigheten framför” då är botten nådd. Detta tillvägagångssätt vid rekrytering och politikernas syn på sakkunskap just nu är knappast är en bra reklam för Åland. Signalerna man nu sänder ut är att man nog gärna vill att folk ska komma hit och jobba, dela med sig av sin sakkunskap men de ska också förstå att politikernas tyckande väger tyngst.

För här tar man fortfarande beslut ”in casu” och likabehandlingsprincipen gäller inte den som har makt, mark och pengar. Det här ser verkligen inte snyggt ut.

Bästa politikerkollegor höj blicken. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen men makten måste vara renhårigare än i de här exemplen.

JESSY ECKERMAN (S)