DELA

Demilitarisering

Costa Rica har ingen armé sedan 1949. Costa Rica är den äldsta demokratin i sitt område. Costa Rica har som stat de största naturskyddsområdena och 32 nationalparker. Det finns upplysta människor på denna planet som kanske har insett att vi har uppfattat gud helt fel. Det finns speciellt fem missuppfattningar som har skapat kriser, våld, dödande och krig på vår planet.

Det första är att vi är åtskilda från varandra och gud. I verkligheten är vi alla ett. För det andra att det inte finns tillräckligt av det som gör människorna lyckliga. I verkligheten lever vi på jorden i paradiset med allt vi behöver i överflöd.

Det tredje missförståndet är att vi måste tävla med varandra för att få det som inte finns tillräckligt av. Redan på dagis är endel barn skickligare att vinna över ”de svagare” barnen än andra barn. Den fjärde missuppfattningen är att några människor är bättre än andra.

Och sist och inte minst så är det helt OK att döda sina brödrar och systrar, för att lösa problemen som de andra missförstånden gett upphov till.

M-S Wetterhoff