DELA

De Gamlas Hem måste slå vakt om personalen

Första avsnittet av Eva Dahléns debattartikel om äldrevården och De Gamlas Hem publicerades igår.

Personalsituationen
på DGH är i dag sådan att de boende hjälps till sängs mellan 17:30 och 20.45, dvs. när vi aktiva i samhället börjar vårt andra liv med föreningar, politiska möten, TV-program då ligger man redan på DGH, efter en ganska så passiv dag med liten sysselsättning .
Resultatet av detta tidiga sänggående är naturligtvis att många är färdigt utsövda redan mitt i natten och behöver hjälp av personalen med toalettbesök, med oro och ångest osv. Denna hjälp finns inte alltid att tillgå, då den enda personal som finns på avdelningen är borta för att hjälpa en kollega på en annan avdelning.

DGH finns i dag 67 platser varav 64 är belagda. 12 (18,75 procent) av de boende klarar av att klä sig men behöver hjälp med duschning, 24 (37,50 procent) behöver alltid två vårdare, 28 (43,75 procent) klarar sig med en vårdare vid påklädning, toalettbesök o.s.v.
38 (59,38 procent) personer sitter i rullstol eller kronikerstol och tolv är i behov av att få vårdas på en demensavdelning. Vid dödsfall är man tvungen att ringa in extra personal för att sitta med den döende. Vad händer om man inte får tag i extra personal?

En individuellt upplagd sysselsättningsterapi borde vare ett naturligt inslag i vården på ett äldreboende som DGH. Vi vet ju alla att passivitet är hjärnans västa fiende.
Men även en dagverksamhet kunde, som avlastning för anhörigvårdare och som omväxling för de som vårdas i hemmen starta i DGH, utrymmen finns och de flesta kommuner ligger på ett avstånd som det tar 15-30 minuter att färdas. Detta skulle även ge liv i vardagen på DGH.

Maten är mycket viktig för en gammal människa, minst lika viktig som för ett barn, födan skall innehålla rätt vitaminer och näringsämnen och med snålt tilltagna budgetmedel är det svårt att uppfylla detta. Till hjälp borde man som på sjukhus ha en dietist, t.ex. på konsultbasis, som kan ge råd.

Personalmässigt står DGH inför en stor utmaning i och med att Mariehamns nya moderna Trobergshem står klart och kommer att sluka personal.
För att behålla den fina personal som finns måste, förutom ett gott ledarskap samt jämlik och bra personalpolitik, även de arbetsredskap som finns vara moderna och effektiva. I dag ligger de boende på 15-20 år gamla skumgummimadrasser, sängar som redan förpassats till källaren som kasserade måste åter tas i bruk p.g.a. att inte fullt så gamla sängar är sönder.
Lyfthjälpmedel fungerar inte och inlånade hjälpmedel måste returneras, det kan röra sig om lyft på upp till 130 kg, osv. Alla hjälpmedel måste vara i bra skick och fungera för att man skall kunna behålla en duktig personal. Tillräcklig och välmotiverad personal är a och o för DGH.

I och med att Gullåsen blir ett rent sjukhus kommer också Gullåsenavgifterna att avlyftas kommunerna och i framtiden kommer de som bor på DGH att vara personer som alla har varit yrkesarbetande och lyfter pensioner och i och med det kommer även inkomsterna för DGH att öka.
I dag är en plats på DGH budgeterad till 153 euro/dygn att jämföras med Mariehamns Trobershem, 167 euro/dygn och Mariehamns demensboende Mariegård, 170 euro/dygn. Gullåsens dygnskostnad är i dag 269 euro/dygn. En låg budget är inte alltid den bästa i längden.

Sist men inte minst vill jag också lyfta fram huvudmannaskapet för DGH. Den tröghet som ligger i ett kommunalförbund hör inte hemma i vår moderna digitala värld, ett system som har månadslånga remissrundor som kan resultera i nya månadslånga remissrundor.
Det är på tiden att man påbörjar en genomgång av huvudmannaskapet och försöker hitta en modernare och smidigare lösning. Vi måste också komma till insikt att våra små åländska kommuner i framtiden kommer att vara driftsbolag för vård-skola-omsorg om vi skall ha en fullvärdig service med bibehållen kommunstruktur.

DGH har potential att bli ett hem dit människor köar att få komma, inte för att de måste, utan för att de vill. Men allt beror på medlemskomunernas politikers vilja. Låt oss leva upp till fattade beslut och vallöften.
Kom ihåg att de äldre i vårt samhälle inte har tiden med sig
Eva Dahlén
Ordförande förbundsfullmäktige för DGH och representant för Lemland