DELA

De ansvariga cheferna bör prickas

Med en envishet som gränsar till det dumdristiga fortsätter stadens socialförvaltning att tvinga fram treskiftsarbete för stadens omsorgsarbetare. Något som ingen som jobbar vill ha, något som inte de medborgare som bor på våra äldreboenden vill ha, något som inte politikerna vill ha. Det är ingen som vill ha detta utom socialförvaltningen.

Äldreomsorgschefen säger i en intervju för Ålands Radio att detta är en förändring som är något positivt. Men de som arbetar inom omsorgen har man människor som redan har jobbat tre-skift och kategoriskt menar att det inte är något som de vill ha.

Och i Jomala avslutar man nu sina treskift och kommer att locka till sig många av våra arbetare.

Detta rimmar illa med vårt mål om att Mariehamn ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Men om man nu tänker göra detta mot all rim och reson så ska man i alla fall göra det på lagligt och rätt sätt. Det har man inte gjort.

Avtalet om arbetarskyddssamarbete gäller också Mariehamns stad. I avtalets § 2 andra momentet sägs följande: ”Arbetarskyddssamarbetet är en interaktiv samverkan mellan arbetsgivaren och personalen som ska ge arbetstagarna möjlighet att delta i och påverka behandlingen av ärenden som gäller hälsan och säkerheten på arbetsplatsen.”

• Lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (FFS 449/2007) gäller också Mariehamns stad. I lagens första paragraf kan vi läsa: ”Syftet med denna lag är att främja samarbetet mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare. Syftet med samarbetet är att ge arbetstagarna möjlighet att i samförstånd med arbetsgivaren delta i utvecklandet av kommunens verksamhet och ge arbetstagarna möjlighet att påverka beredningen av beslut som gäller deras eget arbete och arbetskollektiv samt att samtidigt främja ett gott resultat i fråga om den kommunala serviceproduktionen och kvaliteten på arbetstagarnas arbetsliv.”

Inget av detta har följts. Ingen ”interaktivitet” har funnits, arbetstagarna har inte haft möjlighet att påverka beredningen av beslutet. Tvärtom, de informerades av beslutet genom att få läsa det i tidningarna. Så ska det inte vara.

Om detta inte är ett politiskt beslut, vilket det inte är eftersom alla försök från politiker att lyfta ärendet på nytt har stoppats med ursäkten att ”detta är på tjänstemannanivå”. Då ska de tjänstemän som tagit besluten också prickas för att de inte tagit lagliga beslut.

Man kan inte ha kakan och äta den också. Tar man beslut som inte begärts från politiskt håll för att man kan göra det på tjänstemannanivå så ska man ha torrt på fötterna. Det har inte socialförvaltningen gjort. Så jag vill se Stadsdirektören pricka äldreomsorgschefen Pauliina Körkkö och socialdirektör Susanne Lehtinen eftersom de uppenbart brutit mot lagen och inte gett arbetstagarna en chans att få sina röster hörde innan beslutet togs. Lagen ger dem en rätt att höras redan i beredningen, den rättigheten förnekades dem. Det är inte bra för en stad som vill vara en bra arbetsgivare.

Igge Holmberg (S)

Nya Åland har bett socialdirektören, äldreomsorgschefen och stadsdirektören att bemöta insändaren. Samtliga har valt att avstå.