DELA

Därför skjuter elpriset i höjden

Alla med förståndet i behåll inser att det är något helt sjukt med elpriserna dessa tider.

Spotpriset på elbörsen Nord Pool varierar från i det närmast 0 till 80 cent/kWh (kilowattimme) där priser runt 50 cent nu är mycket vanliga. Det kan bli ännu högre den närmaste tiden. För oss konsumenter tillkommer överföringsavgifter, nätavgifter och skatter. En kilowattimme el är dyrare än en dieselproducerad kilowattimme eftersom en dieselmotor ger minst 4 kilowatt per förbrukad liter dieselolja.

Varför har det kunnat bli så här vansinnigt?

Ofta skyller man på kriget i Ukraina och att Ryssland strypt gasen till Europa. Det är dock inte grundorsaken till prishöjningen. Den började betydligt tidigare och blev märkbar våren och sommaren 2021. Sedan dess har i princip varje månad haft högre priser än motsvarade månad året innan. Grundorsaken är bristen på planerbar kontinuerlig elproduktion.

Den planerbara produktionen utgörs av kolkraft, oljekraft, gaskraft och kärnkraft. Dessutom är vattenkraften till stor del planerbar.

Vattenkraft och kärnkraft är fossilfria och ger inga utsläpp av klimatgaser vid drift.

I Tyskland beslöt man efter Fukushimaolyckan i Japan att avveckla kärnkraften och ersätta den med vind- och solkraft. Kolkraften behölls men skulle ersättas med (rysk) gas. Gaskraft behövdes också för att ersätta vindkraft när det inte blåser. Den här mixen gör att kol- och speciellt gaspriser starkt påverkar elpriset. Med nedstängningen av kärnkraften blev marginalerna mindre och priserna steg. I Sverige hände samma sak, kärnkraftverk stängdes och skulle ersättas med vindkraft.

Politikerna ljög om att kärnkraften var olönsam, men kärnkraften hade belastats med extra skatter och stängningen av Ringhals 1 och 2 var ett rent politiskt beslut.

Bristen på planerbar elproduktion i södra Sverige i kombination med otillräcklig överföringskapacitet från norr, fick elpriserna i söder att stiga kraftigt, eftersom man blev beroende av överföring från kontinenten. Oplanerbar förnybar elproduktion måste ersättas när dessa källor inte producerar något, och det har i Sverige skett genom vattenkraft. Den finns också i norr liksom en stor del av vindkraften.

Södra Sverige har alltså svårt att få tillgång till den strömmen. Allt detta pressar upp priserna, också för Åland, som tillhör Sveriges elområde 3. Genom kopplingen till Nord Pool, dit en stor del av Europa hör, drabbas alla när det är brist på produktionskapacitet i någon del av nätet. Belgiens energiminister varnar för att situationen kan fortsätta i fem till tio år!

Hur skall vi komma ur detta? Det är ingen ”quick fix” eftersom det är en rad dåraktiga politiska beslut som skapat den här situationen. Enda sättet är att snabbt skapa planerbar elproduktion, helst fossilfri!

Enda alternativet är kärnkraft, och lämpligen SMR kraftverk. Två danska företag räknar med att kunna leverera sådana redan inom några år. Den teknik de arbetar med innebär att de kan utnyttja det utbrända bränslet från dagens kärnkraftverk och också torium. Seaborg tänker bygga flytande kraftverk i storleken 200 – 800 MW, Copenhagen Atomic kärnkraftverk som ryms i en container och kan producera upp till 100 MW.

Båda kan ge el, fjärrvärme och producera vätgas, dygnet runt året runt.

Den tilltänkta solcellsparken kan leverera el cirka 1000 timmar av årets

8760 timmar! Vindkraften levererar i snitt 1/3 av installerad effekt.

Elbolagen borde sluta sälja vindel till kunderna, varifrån kommer strömmen när det inte blåser?

JAN GRÖNSTRAND

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp