DELA

Därför ny regering

Vi står inför stora utmaningar Liberalerna har inte stuckit under stol med att reda upp ekonomin blir en stor uppgift. Som i hushållen så gäller det att få balans mellan inkomster och utgifter. Inom de liberala leden finns kompetens och vilja att tillsammans med likaisnnade få bukt med ekonomin. Den liberala inställningen är att förändringarskall bygga på fakta .

Det finns andra utmaningar knutna till ekonomin.Att kunna upprätthålla en jämlik service åt medborgarna över hela Åland trots olika förutsättningar.Det handlar om fördelning av medel men också en organsiation som är bäst för helheten, byggt på fakta Ingen skall lämnas i sticket .Med en åldrande befolkning behövs samarbete kring vård och omsorg. Utanförskapet för ungdomar kan bekämpas med utbildningsgaranti. Näringslivets förutsättningar bör tillsammans med förutseende utbildning lyftas för att långsiktigt skapa jobb och trygga det ekonomiska underlaget för fortsatt välfärd.

Liberaler för nya tag