DELA

Därför lämnar jag Havsvidden

Jag skriver med anledning av artikeln i tidningen Åland från den 1 oktober 2013 med rubriken ”Nu delas HavsVidden upp”. Artikeln bygger på information som journalisten ”erfar”.
I artikeln framförs osanningar och påståenden som är synnerligen kränkande. Jag undrar: Omfattas inte alla journalister av en skyldighet att beakta Journalistreglerna – eller finns det några som fått någonslags dispens? se http://www.jsn.fi/sv/journalistreglerna/. Där framkommer bland annat att journalisten skall ”sträva efter sanningsenlig informationsförmedling” och ”förhålla sig kritiskt till informationskällorna”.

Det jag undrar över är hur en tidning kan tillåtas bedriva någon form av hetsjakt på en person. Frågetecknen blir många: Varför? På vems uppdrag sker det? Vad är syftet med att skada en enskild person? På vilka grunder? Hur långt får en tidning gå? Hur länge skall det hålla på?
Jag började på HavsVidden Konferens & Resort i juni 2010 i egenskap av ekonomichef/controller. HavsVidden var en snabbt växande organisation. Mitt uppdrag från VD Mikael Kraft var att bygga och strukturera upp verksamheten. Först rent strukturmässigt och sedan effektivisera arbetsmetoder, rutiner, dokumentation, manualer och så vidare. Dessutom stod vi inför utmaningen att få alla att arbeta mot samma mål samt att de sex avdelningarna skulle samarbeta. Detta i syfte att uppnå bästa möjliga helhetsupplevelse för våra gäster. I allt detta skulle vi även ha fokus på att få driften att generera överskott. Jag tillträdde och övergick till rollen som hotellchef med controlleransvar juni 2011.
Notera att personalansvaret har varit delegerat från VD, till hotellchef och sedan vidare till respektive avdelningschef. Detta framgår även tydligt ur personalhandboken.

Förändringar skapar ofta turbulens. Det uppstod motstridiga krafter och en del kämpade för att behålla det gamla. Dock var det en kvinna som sade helt korrekt ”att nu vill inte jag jobba kvar här, för detta är inte mitt gamla HavsVidden”. Det var ärligt, bra och rejält gjort. Några av de som slutade vände sig istället till Ålandstidningen och ja, man kan ju ärligt säga att det var inget vackert reportage. Men inte nog med det. Det känns som att Ålandstidningen mer eller mindre bedriver en hetsjakt på mig. Så fort mitt namn nämns skriver Tidningen Åland in något osakligt och negativt, alternativt insinuerar något. Jag undrar varför. Jag har skrivit till dem och frågat.

Alla kanske inte vet att Tidningen Åland (TÅ) redan fått ett fällande beslut (5000/SL/12) från Opinionsnämnden för massmedier (ONM) efter ”uthängningen” av mig den 1 september 2012 (över ett år sedan). ONM ansåg ”att Ålandstidningen har brutit mot god journalistisk sed”. Det fällande beslutet avser hur frågan hanterades på nätet. Således har TÅ tidigare påvisat brister i sitt förhållningssätt till det journalistiska arbetet. ONM:s beslut finner ni på http://www.jsn.fi/sv/beslut/5000-sl-12-2/.

Jag har hittills valt att inte bemöta artikeln från 1 oktober i år. Detta för att värna om HavsViddens personal, organisation och framtid. Dock har situationen nu ändrats, då även den nya ägarledningen uttalat sig. Därför tar jag nu tillfället i akt eftersom HavsVidden ändå är ett aktuellt ämne för media.
Jag väljer därför här att tydliggöra två viktiga sakfrågor.

1. Jag erbjöds hotellVD-tjänsten av den nya ägarledningen – ingenting annat.
Under våren 2013 blev jag tillfrågad och erbjuden den nya tjänsten som HotellVD av den nya ägarledningen, Jan Lidén och Oskar Svensson. Jag tackade ja i början av maj. Under maj och juni kom jag dock successivt fram till varför jag trivts så bra på HavsVidden. Det beror på att jag haft förmånen att arbeta tillsammans med entreprenören och eldsjälen bakom HavsVidden, Mikael Kraft. Omstruktureringen skulle medföra en annan struktur. Jag kom även till insikt under försommaren att jag inte hade full samsyn med den nya ägarledningen (vilket jag anför i mitt uppsägningsmejl). Därför valde jag att säga upp mig helt från HavsVidden den 25 juni. Konstigare än så var det inte. Jag hade 4 månaders uppsägningstid och var därmed på plats och arbetade hela sommaren. Den 18 september gav jag plats åt Katarina Stylander som då kom in i organisationen. Jag arbetar min sista dag nu på torsdag 31 oktober 2013.

Orsaken till varför jag förtydligar detta är enkel. I och med att vår styrelseordförande Jan Lidén inte nämnde någonting om att de erbjudit mig HotellVD- tjänsten, i samband med att han informerade klipphusägare och media om den nya organisationen, har det funnits utrymme för illasinnade spekulationer. Detta skadar lätt en enskild person på en liten ö som denna.

2. Personalen har trivts bra på HavsVidden.
Att det varit turbulent bland personalen i två omgångar under en treårsperiod är helt korrekt och det finns naturliga orsaker därtill, eftersom vi genomgått stora förändringar. Jag vill passa på att säga att jag gärna träffar de som framfört starkt missnöje i media över min roll i organisationen i ett öppet forum. Det är bara att informera mig om plats och tid.

Sedan i våras har VD och hotellchef regelbundet konstaterat att HavsVidden aldrig haft bättre personalstyrka. Det har sprudlat av arbetsglädje och effektivitet. Och vi har aldrig tidigare haft så nöjda gäster. Vi blev därför brydda över TÅs artikel den 1 oktober och beställde en enkät genom Medimar med några frågor avseende trivseln. Svarstiden för enkäten var kort enligt Medimar (en vecka) och påverkade därför svarsfrekvensen (61%). Personer som kan anses jäviga, deltog givetvis inte i enkäten. Den korta, enkla enkäten bestod av tre frågor. Resultatet blev följande: 90 % trivs ”mycket bra, bra och ok” på HavsVidden. 95 % tycker om sin avdelningschef ”mycket bra, bra och ok” samt 85 % tycker om Jana som hotellchef och controller ”mycket bra, bra och ok”. Vi anser denna enkät återspeglar verkligheten mycket bra och därmed sitter vi med fakta i hand och uttalar oss inte med vad vi tror.

VD Mikael Kraft konstaterar att ”HavsVidden är en komplex anläggning att driva”. Jo, det har varit många och långa arbetsdagar, men det har mestadels varit inspirerande. Jag lämnar nu HavsVidden med en bra struktur som grund för den nya HotellVDn att bygga vidare på. Det är jag stolt över!
Jag är trygg i min utbildning och min livs- och arbetslivserfarenhet. Osanningar och illasinnade spekulationer av ovan nämnd kaliber hoppas jag att ni förstår att enbart skadar. Jag förstår inte syftet med det hela. Alla gör vi fel och misstag ibland och det är ok, men det är viktigt att ha ödmjukheten att kunna be om ursäkt.
Med vänlig hälsning,
Jana Lemberg – tidigare hotellchef MED controlleransvar, från 1 november för Implementa Ab