DELA

Dåligt med information

Jurmo vägbank blev en långkörare i spalterna. Orsaken till det är ju dåligt upplägg av information.
Mitt i allt så har landskapsregeringen begärt in offerter och röda band hänger i träden var vägsträckningen skall gå! Då får vi reda på att den delgivits på ÅMHMs anslagstavla samt kommunkansliets anslagstavla och publicerats i tidningen Åland den 7 maj.
Dessutom skall besvär lämnas till Ålands förvaltningsdomstol, då ska man vara ganska säker på vad man anser är fel och varför.

Personligen besöker jag aldrig dessa anslagstavlor och tidningen Åland läser jag nästan aldrig. Som fiskare och fiskarföreningens kontaktperson samt vattenägare inom området anser jag att man borde skickat ett informationsbrev då så stora ingrepp görs att 75 % enligt mina uträkningar av vattenströmmarna försvinner. Jag trodde inte själv att det handlade om så stor minskning förrän jag tog fram papper, ekolod, mätsnöre och karta.

När det har pratats om denna sträckning av vägen har dom som besökt oss lovat, att det skall göras en ordentlig MKB (miljökonsekvensbedömmning) som har framlyfts att vara lika viktig och trovärdig som guds ord i kyrkan, det har vi litat på. Jag har väntat att MKB skulle komma, men den dök aldrig upp.
Som medborgare anser jag mig skyldig att informera allmänheten om experternas miss, då politikerna aldrig svarat på mina mail och frågor angående MKBn, tiden rann iväg och offerten skulle snart varit underskriven.
Nu hoppas jag kunna sova lugnare efter att jag sagt mitt om vattenströmmar efter många dagars funderande, nu kan ingen komma och säga ”det visste vi inte”.

Att expertisen har missat så grovt är beklagligt, men inte ovanligt med skrivbords produkter med ”väldigt litet data för området” som WSP skrev.
Jag hoppas att informationen gått fram någorlunda till både allmänhet och politiker.
Kaj Lundberg
Fiskare