DELA

Dags för tydliga besked om Europaparlamentet!

Åländsk media rapporterade tidigare i veckan om en paneldiskussion under Europaforum i Åbo. Temat för diskussionen var ”Åland i Europa med gemensamma värden”, ett aktuellt och viktigt tema. Åland är en stolt sjöfararnation och internationellt samarbete finns i vårt DNA. Därför är det självklart för Åland att engagera sig i internationella sammanhang och EU är vår viktigaste internationella arena. Samtidigt är det uppenbart att Åland idag har ett allt för litet formellt inflytande i EU. När vi gick med i EU lämnade Åland, precis som Finland, över en stor del av sin lagstiftningsbehörighet till EU-nivån. Finland och andra medlemsstater kompenserades för det här med rösträtt i ministerrådet och platser i Europaparlamentet. Åland kompenserades med ingenting alls. Det här är givetvis inte acceptabelt ur ett demokratiskt perspektiv och även grundlagsutskottet i Finlands riksdag har bekräftat Ålands principiella rätt till en egen plats i Europaparlamentet. Regeringen Vanahanen lovade också tidigare att arbeta för att Finland skulle få en ytterligare plats i Europaparlamentet och att den i sådana fall skulle tillfalla Åland. När Finland sedan i efterspelet till brexit fick ytterligare en plats visade sig dock löftet inte vara värt mer än pappret det var skrivet på för de flesta partier i Finland. En stor besvikelse för Åland. EU påverkar Åland och då borde det vara en självklarhet att också Åland kan få påverka EU direkt.

Under diskussionen på Europaforum kom frågan om åländsk plats i Europaparlamentet åter igen upp. De åländska deltagarna lyfte behovet men det vore viktigt att få ett lika tydligt besked från de finländska politikerna som deltog i diskussionen. Ålänningarna förtjänar raka besked från partierna. Därför vore det på sin plats att minister Thomas Blomqvist (SFP) och europaparlamentariker Ville Niinistö (Gröna) kom med just sådana raka besked. Stöder ni och era partier att Åland får en egen plats i Europaparlamentet och är ni beredda att arbeta för det nästa gång Finland uppdaterar sin vallag?

ANTON NILSSON

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp