DELA

Dags att vakna, sjötrafikansvariga!

En dagsaktuell händelse från Södra linjen: En snart 90-årig pensionär från Sottunga gör ett hastigt påkommet sjukhusbesök. Hälsovårdaren följer pensionären ombord på m/s Ejdern. Ejdern saknar hiss, sjukhytten bebos av besättningen, WC saknas på bildäck. Det är för kallt att sitta i en bil på bildäck. Pensionären tar mod till sej och börjar klättringen uppför trappan (22 steg) till salongen med hjälp av en besättningsman. Höga trösklar inne i salongen gör att risken att snubbla är hög och försvårar toalettbesök.

Under resan vilar pensionären och upplever sig som kraftlös. Annat var det förr i tiden. Klättringen ner för de 22 trappstegen görs med hjälp av två besättningsmän till den väntande taxin. En eloge till besättningen på Ejdern för föredömligt omhändertagande av passagerare.

Detta är Sottungas och Kökars pensionärers och övriga rörelsehindrades verklighet idag den 13.11.2013 när Ejdern trafikerar på Södra linjen. På vilket sätt uppfylls intentionerna i landskapsregeringens åtgärdsprogram för Ett tillgängligt Åland för de rörelsehindrades resor med Ejdern? Vart är välfärdssamhället på väg? Måste vi skärgårdsbor i fortsättningen börja planera in när vi ska bli akut sjuka för att kunna ta en färja som är anpassad för den transporten? Och hur lätt är det?
Ett rop i havet, från
Kerstin Lindholm,
medpassagerare från Sottunga