DELA

Dags att agera politiskt

Landskapsregeringen har det yttersta ansvaret för att underlydande myndigheter fungerar och kan uppfylla sina uppdrag.

För närvarande verkar den politiska ledningen av ÅMHM, styrelsen, fullständigt dysfunktionell vilket drabbar både verksamhet och personal. Det är illavarslande med tanke på myndighetens viktiga uppdrag att idka tillsyn, ge tillstånd och service till näringslivet.

Minister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) har det politiska ansvaret över myndigheten och lantrådet Veronica Thörnroos (C) ar det övergripande ansvaret men även ansvaret över landskapets personalpolitik.

Det hör till demokratin att det finns olika politiska åsikter i en styrelse. Men det är helt nytt, och för liberalerna fullständigt främmande, att styrelsens ordförande förolämpar och hånar styrelseledamöter med avvikande åsikter. Liberalerna frågar sig om landskapsregeringen anser att det är på det här viset politiken och det offentliga Åland ska skötas. Vi tar avstånd från ett dylikt förfarande.

Liberalerna uppmanar landskapsregeringen, ministern och lantrådet, att ta sitt politiska ansvar och agera.

LIBERALERNAS LAGTINGSGRUPP OCH STYRELSE