DELA

Corona-skam är farlig

Det är lite förbryllande att ta del av den politiska landskapsregeringens yrvakna hantering av corona-informationen på andra språk än svenska.

Av senaste presskonferens kan man få intrycket att ingenting tidigare gjorts på detta område. Ingenting kunde vara mera fel.

Lättläst information om pandemin och vilka instruktioner som gäller togs fram redan i början av 2020, inom ramen för projektet En säker hamn. Ett informationsblad togs fram och översattes till de flesta språk som talas av lite större grupper på Åland och distribuerades brett både genom media, tredje sektorn och på landskapsregeringens egen hemsida, samt ÅHS. Detta har rapporterats flera gånger i radio och tidningar.

Samhälls- och hälsokommunikatörerna som utbildats inom En säker hamn höll livestreamade informationstillfällen om pandemin i april, på en rad olika språk.

Landskapet är huvudman för En säker hamn, och landskapets integrationssamordnare är ordförande för styrgruppen.

Det är naturligtvis bra om landskapsregeringen ytterligare trappar upp informationen, men förhoppningsvis gör man det genom att bygga vidare på det goda arbete som redan gjorts, inte genom att uppfinna hjulet på nytt.

Det vore också intressant att veta varför landskapsregeringen vid det tillfälle som utannonserats inte ger informationen på finska. Finsktalande är den största gruppen på Åland som inte har svenska som modersmål. Rimligen borde ambitionen vara att nå så många som möjligt med denna nya informationsinsats, som inte kan ha något annat syfte än att stoppa smittspridningen. Om inte detta betraktas som viktig samhällsinformation är det svårt att tänka vad som skulle kvala in.

På presskonferensen i lördags sa lantrådet Veronica Thörnroos vid upprepade tillfällen att det fanns människor som ”inte skött sig”, och att det var orsaken till den uppkomna situationen. Effekten på sociala medier var omedelbar, med anklagelser, utpekande av syndabockar och ett mycket otrevligt tonläge riktat mot grupper av människor.

Trots den allvarliga situationen är det viktigt att hålla fokus på att detta är ett virus som smittar väldigt lätt, inte en moralisk defekt hos den som blir smittad, och att man från officiellt håll bör motarbeta alla former av skam- och skuldbeläggande.

NINA FELLMAN (S)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp