DELA

Chockbesked för vårdpersonalen

Vi håller fullständigt med Trobergshemmets insändare tidigare. En välfungerande ledning ska kunna föra en dialog mellan alla inblandade parter och skapa förutsättningar för en trygg och trivsam arbetsplats som sedan kan förmedlas vidare till våra boende.

Som en blixt från klar himmel slog nyheten om treskift ner och skapade förvirring, oro och många frågor hos personalen. Vi har tidigare arbetat treskift och vi vet också alla vad som står i avtalen. Det fanns många då som inte orkade med det systemet eftersom många tyckte att det var för tungt att jobba natt. Då skapade den dåvarande ledningen det system vi har idag, alltså en skild nattgrupp som bara jobbar nätter. Det blev en stor lättnad för personalen då det blev mer regelbundet arbete och den som ville jobba natt valde det ju självmant.

Detta system har pågått i åratal hos oss och vi trivs med det.

Det ger förutsättningar för alla att trivas och orka med arbetet eftersom de som jobbar natt har valt det själva, de som inte klarar att jobba natt jobbar i dags- och kvällsgruppen. De som har familj och småbarn och ensamstående med barn får förutsättningar att orka bättre i arbetet.

Forskning visar att det slitsammaste sättet att arbeta är treskift. Det finns ingen tillräcklig återhämtningstid och tekniskt sett är det nästan omöjligt att göra ett schema där det finns utrymme för det. Exempel på forskning finns till exempel på Stressforskningsinstitutet.su.se ”Skiftarbete, hälsa och säkerhet” för den som är intresserad av att läsa om ämnet.

Varför? Undrar vi som personal görs detta utan att överhuvudtaget diskutera med oss. Vi får ingen vettig förklaring. Varför rasera ett system som fungerat i åratal? Dessutom samtidigt som vi ska rotera mellan Trobergshemmet, Hemtjänsten och Odalgården.

Vi som närvårdare lär oss i vår utbildning att det är otroligt viktigt med så mycket kontinuitet i vården som möjligt. Ju tryggare personal och ju mer vi känner de boende och deras behov, desto bättre vård blir det.

Det finns så mycket kompetent personal på våra äldreboenden som gör så mycket mer än arbetsbeskrivningen beskriver många gånger.

Detta kommer att göra att personalen inte orkar.

Att rasera hela äldreomsorgen på detta sätt kommer att drabba även de boende. Kanske även dina nära och kära till slut. Med personal som är uppgivna och inte orkar ge guldkanten som nu görs. Med aktiviteter alla dagar, vara på gott humör och skoja, bemöta anhöriga på ett bra sätt i svåra stunder och vid livets slutskede och så vidare.

De äldre behöver trygghet på natten. Det känns skönt och tryggt med ett bekant ansikte, någon som vet vad som behövs, någon som är van.

Vi vill ha kvar vårt nuvarande system som fungerar bra med skild nattgrupp. Det finns redan några få som jobbar treskift, som valt det själva.

Vi anser att det blir för mycket snurr med allt som pågår, det gör att personalen mår dåligt.

Roteringen är säkert bra för den som vill och är intresserad av det. Men varför måste alla? I dagens informationsflöde är det lätt att skaffa mer kunskap. Vi lär oss hela tiden nytt utan att rotera. Det är ju ändå vård och omsorg av äldre som sköts inom alla instanserna.

Vi ställer ofta upp och tänjer på oss vid sjukdomsperioder då det fattas personal och vikarier. Vi jobbar underbemannat, jobbar dubbelskift, byter mellan dags och kvällspass, kommer in på lediga dagar och så vidare för att få verksamheten att fungera.

Nu har det beslutats om treskift bakom ryggen på oss, ingen diskussion alls. Treskift plus rotation plus att vårdbehovet hela tiden ökar. Hur ska vi orka?

Vi undrar också över ordförande i socialnämnden Westmarks insändare i Nya Åland tidigare där det uttrycks att detta sker för att ge effektivare och bättre vård och omsorg.

Vi tycker att vi redan ger god vård och omsorg. Vi utvärderar och diskuterar med varandra och tar reda på ny kunskap i arbetet. Man blir aldrig fullärd, vi lär oss hela tiden nytt och försöker förbättra och utveckla.

Så mycket pauser har vi dock inte så var ”effektivare” ska klämmas in undrar vi. Vi jobbar inte på någon effektivt producerande industri. Vi jobbar med vård och omsorg av äldre.

Kontinuitet, medkänsla och anpassad takt med våra boende är våra ledord. Det måste finnas utrymme för det.

Vi tycker även att vi tar rätt god hand om vår egen hälsa så kurser i matvanor och motion känns onödigt. Spar de pengarna. Det handlar inte om det, utan om att treskift blir för slitsamt för dom flesta på grund av för oregelbundna arbetstider och att så många inte orkar jobba natt.

De flesta på Odalgården vill ha kvar vårt nuvarande system. Hade ngn prata med oss hade det upptäckts att vi är nöjda som vi har det, så ngt missnöje över det finns inte hos oss.

Om det uppstår problem i någon grupp bör ledningen lösa problemet där det uppstår och kommunicera överlag så att alla har möjlighet att uttrycka sig. Då blir konsekvenserna mindre drastiska.

Om det finns någon statistik över hur många som är för treskift i Mariehamns stad så skulle vi vilja ta del av och studera det.

De boende behöver kontinuitet och de flesta i personalen också. Våra äldre är värda en trygg och stressfri personal som orkar ge god vård. Det är inte så svårt att tänka sig själv hur man skulle vilja bli vårdad. Hur många personer orkar man med under en viss period? Känns nog bättre med kontinuitet och personal som kommer och är trygga och stressfria än stressade och uppgivna.

Är detta nödvändigt? Så onödigt att skapa kaos och oro. Det finns andra sätt att skapa förändring än helt plötsliga beslut utan förankring hos personalen.

Vi hoppas på gehör i framtiden och framförallt arbetsro!

Vårdpersonalen på Odalgården